Відбувся науково-практичний семінар «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ».

Відбувся науково-практичний семінар «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ».

22 травня 2019 року в конференц-залі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відбувся науково-практичний семінар «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ».

Організували захід відділ науково-організаційної роботи (завідувач кандидат історичних наук  Інна Григорівна Отамась і кафедра професійної та вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти (завідувач доктор педагогічних наук, професор  Лариса  Миколаївна  Сергеєва).

Із вітальним словом до учасників науково-практичного семінару звернулась проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Олена  Миколаївна  Отич.

У роботі науково-практичного семінару взяли активну участь: вчений секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент Микола  Васильович  Набок; директор Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор Тамара  Михайлівна  Сорочан; вчений секретар УМО кандидат педагогічних наук, Тетяна Сергіївна Кравчинська; заступник директора з навчальної роботи Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Лариса  Миколаївна  Оліфіра та ін.

Цікавий і затребуваний захід об’єднав у творчих пошуках шляхів розв’язання проблеми забезпечення якості організації експериментальної роботи та впровадження її результатів у закладах освіти України понад 50 учасників, серед яких:

  • керівники експериментальних закладів освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»;
  • керівники структурних підрозділів УМО;
  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які беруть участь в  експериментальній роботі як наукові керівники або учасники експерименту, відповідають за організацію експериментальної роботи і впровадження її результатів;
  • слухачі курсів підвищення кваліфікації з різних регіонів України.

Програмою науково-практичного семінару передбачалося:

  • ознайомлення науково-педагогічних працівників із нормативно-правовим забезпеченням і вимогами Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України до організації і проведення експериментальної роботи у закладах освіти й підвідомчих установах НАПН України;
  • презентація успішного досвіду організації експериментальної роботи у закладах професійної освіти;
  • обговорення низки актуальних питань щодо управління експериментальною роботою у закладах освіти різних рівнів.

Учасники науково-практичного семінару із великою зацікавленістю ознайомилися із ґрунтовною ключовою доповіддю проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Олени  Миколаївни  Отич  «Види експериментів та вимоги Міністерства освіти і науки України до організації експериментальної роботи у закладах освіти», яка здійснила системний аналіз чинних нормативних документів МОН України і НАПН України, що регламентують експериментальну діяльність закладів освіти України; представила порядок оформлення і подання документів на проведення експериментів різних рівнів.

Олена Миколаївна презентувала довідкове видання «Експериментальна  діяльність  державного  вищого  навчального  закладу  «Університет  менеджменту  освіти»  НАПН  України» [За заг. ред. О. М. Отич ; упоряд.: О. М. Отич, О. А. Острянська; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ : ЮСТОН, 2019], де представлено результати багаторічної системної експериментальної діяльності професорсько-викладацького колективу, яка забезпечила високий рейтинг Університету в системі національної освіти України, підтверджений здобуттям статусу Лідера післядипломної освіти (16 разів), Лідера наукової та науково-технічної діяльності (2018), численними золотими медалями міжнародних і всеукраїнських виставок та нагородами державного рівня, серед яких почесні грамоти Кабінету Міністрів України, МОН України, Національного рейтингу «Золота Фортуна» та ін. Довідкове видання адресоване педагогічним і науково-педагогічним працівникам, керівним кадрам освіти, працівникам органів державної влади, студентам, представникам широкої педагогічної громадськості й усім, хто цікавиться проблемами організації експериментальної роботи у закладах освіти.

У ході семінару учасники заслухали доповіді, присвячені актуальним проблемам організації експериментальної роботи у закладах освіти та ефективним формам упровадження її результатів у навчально-виховний процес:

1. Про організацію експериментального педагогічного майданчика у закладі професійної освіти доповіла завідувач кафедри професійної та вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Лариса  Миколаївна  Сергеєва.

2. Заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, кандидат педагогічних наук Тетяна  Іванівна  Стойчик інформувала учасників семінару про проміжні результати педагогічного експерименту всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах».

3. У форматі он-лайн трансляції цінну інформацію про результати експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Технологія забезпечення доступності освітнього простору професійно-технічного навчального закладу для учнів з порушеннями слуху» надала методист ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти», викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Галина  Володимирівна  Гребенькова. 

4. Заступник директора з навчально-виховної роботи ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» (Київська область), аспірантка ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Лілія Анатоліївна Уклєїнавиступила із доповіддю «Якість професійної освіти як маркер  експериментальної роботи в закладі професійної (професійно-технічної) освіти».

5. Зацікавили керівників управлінь освіти та державних установ, науково-педагогічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації презентаційні матеріали і доповідь Олени  Анатоліївни  Острянської, доцента відділу науково-організаційної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидата педагогічних наук, доцента, яка детально проаналізувала нормативно-правове забезпечення упровадження результатів експериментальної роботи у закладах освіти, а також висвітлила умови, порядок організації і контролю впровадження результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. У діловій діалогічній атмосфері було здійснено конструктивне обговорення та запропоновано ефективні шляхи вирішення актуальних проблем забезпечення ефективності та здійснення моніторингу упровадження результатів експериментальної роботи в освітню практику. Присутніх цікавили теоретичні основи, нормативно-правове забезпечення, практичний досвід якісної організації експериментальної роботи у закладах освіти, ефективні форми впровадження її результатів у навчально-виховний процес закладів освіти, що передбачають оприлюднення, розповсюдження та використання результатів цільовою групою користувачів у науковій, освітянській та інших видах соціальної практики. Учасники заходу отримали змістовні відповіді на всі запитання, а також матеріали для науково-методичного супроводу на допомогу організаторам експериментальної роботи у формі структурованих мультимедійних презентацій та виступів учасників семінару на електронних носіях.

Учасникам науково-практичного семінару було презентовано творчі доробки науковців і практиків, представлені на виставці наукових публікацій за підсумками проведених експериментів всеукраїнського рівня під науковим керівництвом завідувача кафедри професійної та вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «УМО» доктора педагогічних наук, професора  Лариси  Миколаївни  Сергеєвої, що підтверджує високий рівень організації та впровадження результатів експериментальної роботи.

Таким чином, науково-практичний семінар «Організація експериментальної роботи у закладах освіти» підтвердив системність у роботі та соціальне партнерство закладів освіти, забезпечив тісний зв’язок теорії і практики, сприяв професійному розвитку науковців, педагогів-практиків та підвищенню іміджу закладів-учасників.