відбувся вебінар "Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій"

відбувся вебінар "Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій"

Національна академія педагогічних наук України активно розвиває нову для нашої країни галузь - освіту дорослих. Сьогодні за ініціативвою ДЗВО Університет менеджменту освіти НАПНУ в рамках Днів освіти дорослих відбувся вебінар "Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій".

Коло питань, на яких акцентували увагу доповідачі: виклики-2020 для освіти дорослих, ринок праці і соціальна відповідальність людини, нова професія - андрагог, законодавство в галузі освіти дорослих, парнетрство державних і недержавних установ і громадських організацій в освіті дорослих, соціальне підприємництво.

Учасниками вебінару стали понад 100 фахівців з різних регіонів України.

Співорганізатори вебінару

Наше кредо - освіта впродовж життя!