Відбувся VIІ Міжнародний форум-презентація  «Інноватика в сучасній освіті – 2015»

Відбувся VIІ Міжнародний форум-презентація «Інноватика в сучасній освіті – 2015»

20–22 жовтня 2015 р. в Київському палаці дітей та юнацтва відповідно до плану роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» на 2015 р. (протокол вченої ради від 17.12.2014 р. № 9) та розпорядження ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» від 14.09.2015 р. № 27-р, з метою презентації досягнень навчальних закладів і наукових установ у створенні національної системи освіти, досвіду підвищення якості й ефективності навчального процесу через упровадження в освітню практику новітніх знань і сучасних педагогічних технологій, використання інформаційно-комунікаційних систем для доступу до міжнародного інноваційного освітнього середовища, залучення бізнесу до підтримки впровадження нововведень для професійної підготовки фахівців і розвитку наукових досліджень відбувся VIІ Міжнародний форум-презентація «Інноватика в сучасній освіті – 2015».

Відвідувачам виставки творчі доробки презентували делегації близько 100 провідних українських і закордонних вищих навчальних закладів, представники яких розповіли про особливості вступу й здобуття вищої освіти на бакалаврських та магістерських програмах. Досить цікаву експозицію та обширну інформацію представив ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. У своїх відгуках відвідувачі відзначили практичну значущість представлених на виставці підручників, посібників, методичних матеріалів та монографій.

Гості форуму-презентації, майбутні абітурієнти та їхні батьки, дізнавалися про підготовчі програми, які пропонують навчальні заклади, рівень вимог до сертифікатів ЗНО з навчальних предметів, перспективи розвитку кар’єри після отримання диплому тощо. Також на форумі-презентації відбулася демонстрація сучасних засобів навчання, обладнання, інтернет-продуктів, програм і рішень для галузі освіти. Окрім того, відвідувачі мали можливість прослухати тематичні семінари та презентації.

Науково-педагогічними працівниками ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» в межах форуму під головуванням першого проректора – проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидата педагогічних наук, доцента Кириченка Миколи Олексійовича проведено методологічний семінар за темою «Концепція управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційних перетворень», під час якого виступили: Отич Олена Миколаївна, директор Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор; Дмитренко Геннадій Анатолійович, головний науковий співробітник-завідувач лабораторії управління післядипломної педагогічної освіти Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор економічних наук, професор; Рябова Зоя Вікторівна, завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор; Штомпель Георгій Олександрович, провідний науковий співробітник лабораторії управління післядипломної педагогічної освіти Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор філософії, доцент.

Методологічний семінар призначався для працівників органів державного управління й місцевого самоврядування, керівників інститутів післядипломної освіти та вищих навчальних закладів, науково-методичних працівників, керівників освітніх інституцій, магістрів-дослідників і широкого загалу науковців і практиків професійно-технічної та вищої освіти.

Учасники методологічного семінару відзначили його актуальність та значущість проведення, під час якого слухачі мали змогу ознайомитись із:

  • методологічними основами управління післядипломною педагогічною освітою в сучасних умовах;
  • системою післядипломної педагогічної освіти: станом, управлінням, тенденціями розвитку;
  • інноваційними підходами до структури й організації управління післядипломною педагогічною освітою;
  • механізмами та соціально-педагогічними технологіями управління системою післядипломної педагогічної освіти;
  • взаємодією суб’єктів педагогічного процесу як основи управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційних перетворень.

За підсумками роботи форуму та за активну багаторічну участь у виставкових заходах і високий професіоналізм у популяризації інноваційних освітніх методик, інформаційних технологій та інструментів, спрямованих на формування сучасної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» нагороджено дипломом першого ступеня, а науковцям Університету вручено почесні нагороди.