Відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар на тему: «Напрями діяльності старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті реалізації освітніх інновацій».

Відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар на тему: «Напрями діяльності старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті реалізації освітніх інновацій».

26 вересня 2018 року проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар на тему: «Напрями діяльності старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті реалізації освітніх інновацій».

Організатори заходу: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти – кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровський області та ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної освіти».

У роботі науково-практичного семінару взяли участь старші майстри  та майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської та Кіровоградської областей.

Було обговорено актуальні питання щодо організації професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників за сучасними Державними стандартами професійно-технічної освіти; впровадження освітніх інновацій та перспективних напрямів співпраці із роботодавцями у професійну підготовку робітничих кадрів; визначено особливості діяльності старшого майстра при організації професійно-практичної підготовки учнів ЗП(ПТ)О відповідно до соціально-економічного розвитку регіону.

Педагогічні працівники ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної освіти» провели тренінги та представили авторські розробки у вигляді майстер – класів щодо впровадження сучасних підходів до методики проведення уроків виробничого навчання,  підготували психолого-педагогічний практикум для  майстрів виробничого навчання.

Науково-практичний семінар дозволив визначити актуальні проблеми підготовки  робітничих кадрів та обмінятися досвідом щодо створення ефективного освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. За результатами науково-практичного семінару було обговорено напрями вдосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників шляхом:

  • впровадження елементів дуальної форми навчання та сучасних моделей співпраці із роботодавцями;
  • створення інноваційного освітнього середовища у закладах професійної освіти;
  • розвитку професійно-педагогічної компетентності педагогічних працівників;
  • поглиблення співпраці між закладами професійної освіти та  Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти у контексті організації  науково-методичних заходів у міжкурсовий період та впровадження перспективних диференційованих форм підвищення кваліфікації.