Відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології»

Відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології»

16 травня 2018 року на базі Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8 м. Кіровоград» (м. Кропивницкий, вул. Волкова, буд. 15) відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології».

Організатори семінару: кафедри «Методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін», «Педагогіки, психології та менеджменту» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України та навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області.

У семінарі взяли участь педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти Кіровоградської (75 осіб) та Харківської (38 осіб) областей, а також директор та методисти навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області, директор та методисти навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області та працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

Відкрила семінар заступник голови організаційного комітету Шолудько Алла Петрівна, директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області

Ведучі семінару Лукіянчук Алла Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри ПП та М та Соболєва Світлана Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри МПО та СГД Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

На обговорення були винесені наступні питання:

1. Освітні інновації, як основа підготовки сучасного конкурентоздатного фахівця.

2. Перспективні напрями співпраці професійних навчальних закладів із замовниками кваліфікованих робітників.

3. Науково-методична та виховна діяльність педагогів професійної школи.

4. Психолого-педагогічні умови формування навчальної мотивації учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Інноваційний урок у професійному навчальному закладі.

6. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес при підготовці фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

7. Ефективність впровадження новітніх виробничих технологій у професійну підготовку кваліфікованих робітників.

8. Напрями застосування інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців.

9. Веб-комунікації у підвищенні професійної компетентності майбутніх фахівців.

10. Розвиток психолого-педагогічної компетентності педпрацівників у системі неперервної освіти.

З означених питань виступили:

1.     Вузленко Тетяна Вікторівна, методист навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області – Тема: Напрями застосування ІКТ при підготовці фахівців

2.     Липчанська Юлія Олександрівна, методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області. Тема: Використання інноваційних технологій в освітньому процесі при підготовці фахівців у закладах професійної(професійно-технічної) освіти

3.     Косухіна Марина Миколаївна, методист Олександрійського професійного аграрного ліцею. Тема: Психолого-педагогічне проектування освітнього середовища

4.     Мельник Олександр Валентинович, викладач професійно-технічного училища №38 СМТ Голованівськ. Тема: Бізнес-симуляції та їх використання у підготовці кваліфікованих працівників

5.     Гужевенко Юлія Вікторівна, майстер виробничого навчання, Центральноукраїнського вищого професійного училища імені Миколи Федоровського. Тема: Освітні інновації як основа підготовки сучасного конкурентоздатного фахівця

6.     Тридуб Євген Георгійович, викладачЛюботинського професійного ліцею залізничного транспорту. Тема: Використання технологій мультимедіа на уроках професійно-теоретичної підготовки

7.     Ткаченко Дмитро Олександрович, майстер виробничого навчання державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8 м. Кіровоград». Тема: Ефективність впровадження новітніх виробничих технологій у професійну підготовку кваліфікованих робітників

8.     Олізько Олена Вікторівна, викладачпрофесійно технічного училища № 12 м. Знам’янка. Тема: Впровадження інноваційних технологій у освітній процес при підготовці фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

9.     Угрюмова Олена Юріївна, майстервиробничого навчанняЦентральноукраїнського вищого професійного училища імені Миколи Федоровського. Тема: Перспективні напрями співпраці ЗП(ПТ)О із замовниками кваліфікованих робітників

10.           Терпак Руслан Сергійович,  викладач професійно-технічного училища №36 смт. Новгородка». Тема: Інноваційні технології в навчальному процесі

11.           Демецька Ольга Вікторівна, майстервиробничого навчанняпрофесійно-технічного училища № 32  м. Бобринець. Тема: Інноваційний урок у професійно-технічному закладі

12.           Шумілова Людмила Сергіївна, майстер виробничого навчання Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8 м. Кіровоград». Тема: Напрямки застосування ІКТ при підготовці фахівців

13.           Ткаченко Галина Миколаївна, викладач державний навчальний заклад «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг». Тема: Інноваційний урок у професійному навчальному закладі

14.           Осадча Ярослава Іванівна, викладачПіщано-брідського професійного аграрного ліцею.Тема: Система національного виховання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

15.           Ясінська Олена Володимирівна, викладачПіщано-брідського професійного аграрного ліцею. Тема: Основні напрямки виховної діяльності у сучасних умовах

16.           Панчул Віктор Вікторович, майстер виробничого навчання державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8 м. Кіровоград».  Тема: Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес при підготовці фахівців ПНЗ

17.           Ігуменцева Наталія Василівна, методист Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8 м. Кіровоград» Тема: Психолого-педагогічні умови формування навчальної мотивації учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

18.            Лукіянчук Алла Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО. Тема: Розвиток психолого-педагогічної компетентності педпрацівників у системі неперервної освіти

19.            Соболєва Світлана Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО. Тема: Кейс-стаді – як форма інтерактивного навчання

20.           Сахно Олександр Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО. Тема: Використання навичок розробки електронного підручника з метою підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

За результатами обговорення питань семінару зроблено наступні висновки:

1. Впровадження освітніх інновацій уможливлює підготовку конкурентоздатного фахівця, тому важливо вивчати педагогічний досвід колег та адаптувати його з урахуванням особливостей та напрямів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

2. Серед перспективних напрямів співпраці професійних навчальних закладів із замовниками кваліфікованих робітників важливе місце займає дуальна система, вона найповніше відповідає вимогам сьогодення професійної освіти. Досвід закладів професійної освіти Кіровоградщини засвідчує актуальність створення майстерень та лабораторій з використання окремих технологій та матеріалів. Зазначені підходи дозволяють підготувати кваліфікованих робітників відповідно європейських стандартів.

3. Основною метою підготовки кваліфікованих робітників є формування освіченої, гармонійної та розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення професійних знань і умінь, професійної мобільності та швидкої адаптації до вимог сучасного ринку праці. Тому, інноваційний урок у професійному навчальному закладі, про що говорилося під час семінару, базується на узагальненні і систематизації традиційних та інноваційних підходів, методів і технологій, які впроваджуються в освітній процес.

4. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес при підготовці фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти спонукає до теоретичного узагальнення, аналізу, класифікації та вибору найбільш оптимальних технологій навчання, серед їх великої кількості, що надає можливість розвивати пізнавальні та творчі здібності учнів. Застосування сучасних технологій навчання, як зазначили доповідачі, значно підвищить ефективність професійного навчання.

7. Впровадження новітніх виробничих технологій у професійну підготовку кваліфікованих робітників, на даному етапі, є надзвичайно важливим, адже сучасний робітник повинен вміти застосовувати на практиці нові сучасні матеріали, знати їх властивості та технічні характеристики, володіти новими інструментами та обладнанням, мати практичний досвід виконання робіт за інноваційними виробничими технологіями, тому що роботодавці надають перевагу тим випускникам, які володіють інноваційними виробничими технологіями, мають глибокі знання щодо планування, організації та здійснення комплексу робіт, а також мають досвід практичного використання цих знань.

8. Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх двох десятиліть спричинив зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в науці та освіті. Невдовзі не можливо буде уявити сучасний навчальний процес без використання ІКТ. Тому, застосування ІКТ у навчальному процесі дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання, що є основними завданнями сучасної системи професійної освіти.

9. Однією з головних причин посиленої уваги педагогів до проблеми упровадження web-технологій – є зручність та простота використання наявних інструментів для пошуку, створення та використання освітніх web-ресурсів, використовуючи які можна суттєво підвищити ефективність навчального процесу, активізувати навчально-пізнавальну та самостійну діяльність учнів і, як наслідок, сприяти підвищенню професійної компетентності майбутніх фахівців.

10. Розвитку психолого-педагогічної компетентності педпрацівників у системі неперервної освіти сприяє вивчення та впровадження інноваційних дидактичних та виховних технологій. Значущими складовими психолого-педагогічної компетентності є мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників, розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності, індивідуалізація професійного розвитку майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичного навчання; конфліктологічна компетентність педагогічних працівників. Важливими умовами розвитку психолого-педагогічної компетентності є участь у тренінгах, майстер класах, науково-практичних семінарах та конференціях.

За результатами роботи науково-практичного семінару «Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології» було прийнято рішення продовжувати роботу з створення всеукраїнської віртуальної педагогічної спільноти для обговорення нагальних проблем системи професійної освіти.

Всі бажаючі учасники за результатами семінару отримали сертифікати та буде сформований електронний збірник тез і розміщений на сайті БІНПО.