Відбувся Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією  «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти»

Відбувся Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти»

(м. Київ, Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 09 квітня 2019 року)

09 квітня 2019 року відбувся Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти».

Ініціатором проведення освітнього коворкінгу виступила кафедра філософії і освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Тематичними партнерами – Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», міський методичний центр м. Львова.

Захід проводився в режимі телемосту Київ-Львів-Чернівці. Модератори заходу:

Вікторія Сидоренко, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, сертифікований тренер НУШ;

Ярослава Швень, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук;

Марина Ілляхова, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат філософських наук;

Олексій Самойленко, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Тематика освітнього коворкінгу об’єднала представників із 19 областей України. Участь у науковому зібранні взяли натхненники і реалізатори освітніх змін, педагогічні, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, завідувачі (методисти) районних (міських) методичних об’єднань (центрів), керівники закладів освіти, представники ОТГ, тренери і координатори Нової української школи.

Було подано 223 заявки, зареєстровано під час онлайн-трансляції освітнього коворкінгу понад 2369 переглядів (канал YouTube Віртуальної кафедри андрагогіки ЦІПО, сторінки Facebook). Свої вподобання («лайки») при прегляді відео- і фотоконтенту поставили понад 1085 учасників у соціальних мережах.

Формат освітнього коворкінгу дав можливість використати гнучку організіцію робочого простору учасників, елементи майстер-класів, мозковий штурм, роботу в групах, думки експертів, відео-чат, телеміст, відео-скрайбінг, інфографіку. Під час заходу з експертами працювали 3 коворкінг-групи, зокрема методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), слухачі тематичних курсів підвищення кваліфікації на базі міського методичного центру м. Львів.

Обговорення актуальних питань освітнього коворкінгу проводилося в інтернет-офлайн форматі та постерному режимі. На основі існуючих ресурсів зактуалізовано новий погляд на проблему розвитку ключових компетентностей педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти.

Із вітальним словом до всіх учасників й побажанням плідної творчої співпраці звернулась Тамара Сорочан, доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти». Тема наукової доповіді: «Професійний розвиток педагога Нової української школи: перезавантаження».

Вікторія Сидоренко, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, виступила з науковою доповіддю «Чек-лист розвитку ключових компетентностей педагога Нової української школи: експлікація понять». Науковець презентувала чек-лист у формі електронної книги із використанням інфографіки: «Sempertiro»: чек-лист розвитку ключової компетентності педагога «навчання впродовж життя» для інформальної освіти».

Науково-педагогічні працівники (Вікторія Сидоренко, Ярослава Швень, Андрій Єрмоленко, Марина Ілляхова, Марина Фарухшина, Юлія Махновець) презентували чек-листи розвитку навчальної, підприємницької, цифрової компетентностей педагога для формальної, неформальної і неформальної освіти.

Із науковими доповідями виступили: Марина Ілляхова, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» із науковою доповіддю «Цифрові компетенції в розвитку креативності педагога»; Ярослава Швень, кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, із науковою доповіддю «Особистісна готовність педагога Нової української школи до змін»; Андрій Єрмоленко, кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих, і Марина Фарухшина, старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук, із науковою доповіддю «Чек-лист розвитку підприємницької компетентності педагога НУШ»; Тетяна Кравчинська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих, із науковою доповіддю «Акценти у формуванні громадянської компетентності педагога НУШ»; Вікторія Левченко, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих, із науковою доповіддю «Психологічний супровід формування екологічної компетентності педагогів»; Ольга Просіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих, із науковою доповіддю «Розвиток культурологічної компетентності педагогів»; Марина Скрипник, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих, із науковою доповіддю «Нові та актуалізовані слова і значення, уживані в контексті Нової української школи: гра словами чи словесна гра»; Юлія Махновець, аспірант кафедри філософії і освіти дорослих, голова Ради молодих учених,із науковою доповіддю«Чек-лист «Розвиток навчальної компетентності педагогів НУШ щодо підготовки до уроку».

В обговоренні ключових питань освітнього коворкінгу взяли участь: Наталья Гончаренко, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат психологічних наук, доцент; Артем Антипов, начальник відділу цифрових освітньо-наукових систем ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

З відеовиступами приєднались учасники з інших областей України, серед яких: Михайло Жук – завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ «Сумського обласного інституту післядипломної освіти».

На сторінці Фейсбуку кафедри філософії і освіти дорослих проведено соціологічне опитування «Які ключові компетентності Ви хотіли б набути (розвинути) у процесі підвищення кваліфікації?» (доц. Марина Скрипник).

Обрана тема Всеукраїнського освітнього коворкінгу з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти» послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Участь у науковому зібранні подарувала всім учасникам та організаторам незабутні враження, стала невичерпним джерелом продуктивних ідей, платформою для наукових дискусій і обміну думками, а для педагогів Нової української школи – тим путівцем, що вкаже подальший шлях до інноваційних пошуків і відкриттів.