ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ  НА ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

15 лютого 2022 року в спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.012з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю ‑ 011 «Освітні, педагогічні науки» Докторович Валерії Миколаївни тема дисертації ‑ «Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти» (науковий керівник ‑ завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; доктор педагогічних наук, професор Сергеєва Лариса Миколаївна).

Голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.012: Романова Ганна Миколаївнадоктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти: Артюшина Марина Віталіївна ‑ доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Братко Марія Василівна ‑ доктор педагогічних наук, доцент, директор Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка.

Рецензенти: Рябова Зоя Вікторівна ‑ доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Рожнова Тетяна Євгенівна ‑ кандидат педагогічних наук, доцент, директор

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань ― 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю ― 011 «Освітні, педагогічні науки» Денисової Анастасії Володимирівни, тема дисертації «Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти» (науковий керівник ― директор Відокремленого структурного підрозділу Білоцерківський ІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Сидоренко Вікторя Вікторівно).

Голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.010: Рябова Зоя Вікторівна ‑ доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Офіційні опоненти: Братко Марія Василівна ‑ доктор педагогічних наук, доцент, директор Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка; Кравченко Ганна Юріївна ‑ доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.

Рецензенти: Сергеєва Лариса Миколаївна ‑ доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Махиня Тетяна Анатоліївна ‑ кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Молодих науковців привітав ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Кириченко Микола Олексійович.