ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ АКАДЕМІКА НАПН УКРАЇНИ Н.Г. НИЧКАЛО

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ АКАДЕМІКА НАПН УКРАЇНИ Н.Г. НИЧКАЛО

20 квітня 2018 р. у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася відкрита лекція академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Неллі Григорівни Ничкало з теми: «Професійна освіта і навчання як система і пріоритет у державній політиці».

Слухачів курсів підвищення кваліфікації (категорія – директори (заступники), методисти обласних Навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, тьютор-куратор – доктор педагогічних наук, професор Л.М. Сергеєва) з 12 областей України та міста Києва  привітав  ректор  університету,  професор   М.О. Кириченко.

У зустрічі взяли участь: Т.М. Сорочан, директор ЦІППО, доктор педагогічних наук, професор; Л.М. Оліфіра, заступник директора ЦІППО, кандидат педагогічних наук, доцент; В.О. купрієвич, старший викладач кафедри публічного управління та менеджменту освіти.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації – С.П. Ткаченко, директор НМЦ ПТО у Херсонській області, Н.В. Мартинюк,  директор НМЦ ПТО у Черкаській області, Т.С. Короп, заступник директора НМЦ ПТО у Полтавській області, Т.І. Васюхно,  методист НМЦ ПТО у Донецькій області, О.М. Бондарева,  методист НМК ПТО в місті Києві, В.В. Брезіцька, методист НМК ПТО у Київській області (староста групи)поділилисявраженнями від програми курсів ЦІППО, напрямами модернізації професійно-технічної освіти і навчання в регіонах держави, викликами, що повстали перед профтехосвітянами України.