ВІДКРИТА ОСВІТА – ВЕКТОР ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ

ВІДКРИТА ОСВІТА – ВЕКТОР ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ

Вийшла з друку колективна монографія «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент».

Наукове видання з нагоди ювілейної дати із дня народження видатного вченого, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України В. В. Олійника підготовлено ученими, науковцями й дослідниками-членами його наукової школи. Автори розкривають сучасні наукові підходи, тенденції, напрями, умови та технології поширення принципів відкритої освіти. Йдеться про відкриття усіх сторін освітнього процесу, про об’єктивність якості освіти для суспільства, роботодавців, здобувачів освіти, оскільки сучасність потребує об’єднання фахівців різних галузей знань задля здійснення значних змін в русі відкритої освіти.

Розділ 1. «Відкрита освіта в інформаційному суспільстві» (автори : д.п.н., проф. Н. І. Клокар, к.п.н., доц. М. О. Кириченко,д.п.н., проф., дійсний член НАПН України В. В. Олійник,д.п.н., проф. О. М  Отич, д.п.н., доц. А. В. Василюк, к.п.н., проф. А. М. Зубко, к.ю.н., доц. М. О. Дей).

Розділі ІІ. «Інноваційний розвиток відкритої освіти дорослих» (автори : д.п.н., проф. Т. М. Сорочан, д.п.н., доц. В. В. Сидоренко,д.п.н., проф., дійсний член НАПН України В. І. Бондар, д.п.н., проф. В. І. Ковальчук, к.п.н., доц. Л. М. Оліфіра, к.п.н., доц. М. І. Скрипник, д.п.н., проф. І. Л. Cіданіч).

Розділ ІІІ. «Психологічний аспект відкритої післядипломної освіти» (автори: д.психол.н., проф. П. В. Лушин, д.психол.н., проф. О. І. Бондарчук, д. психол. н., проф., чл.-кор. НАПН України Л. М. Карамушка, к.психол.н., доц. О. В. Брюховецька).

Розділі ІV. «Інноваційні технології у практиці відкритої освіти» автори: к.п.н., доц. М. В. Братко, к.п.н., доц. О. Л. Ануфрієва, к.п.н., доц.. О. С. Снісаренко, к.п.н. Т. С. Кравчинська, к.п.н., доц. Л. М. Капченко, к.е.н., доц. Р. М. Капченко, д.п.н., проф. О. М. Самойленко, к.п.н. О. О. Самойленко, к.п.н., доц. О. В. Котенко, к.п.н. С. П. Касьян, к.п.н., доц. Л. Л. Ляхоцька, к.п.н., доц. С. В. Антощук).

Розділ V. «Освітній менеджмент у системі відкритої освіти» (автори: д.п.н., проф. Л. М. Сергеєва, д.п.н., проф. З. В. Рябова, д.п.н., доц. І. І. Драч, д.п.н., проф. Г. М. Тимошко, к.п.н., доц. І. М. Андрощук).

Передмова «Життя в освіті і для освіти Української держави» (д.п.н., проф., дійсний член НАПН України Н. Г. Ничкало), бібліографічний нарис «Шлях до відкритої освіти» (к.п.н., ст.н.спів. А. О. Молчанова).

Із виданням можна ознайомитися у науковій бібліотеці ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та під час круглого столу - презентації колективної монографії «Відрита освіта: інноваційні технології та менеджмент», що відбудеться 23 жовтня 2018 р., 16:20 – 17:50. Адреса: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 13, Палац дітей та юнацтва у конференц-залі № 2 (Кінолекційний зал).