ВИЙШОВ З ДРУКУ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ВИЙШОВ З ДРУКУ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Колективом авторів у складі: доктора педагогічних наук, професора Лариси Сергеєвої, доктора наук з державного управління,  професора Тетяни Лукіної, кандидата педагогічних наук, доцента Юрія Красильника, кандидата технічних наук, доцента Ольги Пащенко, кандидата педагогічних наук Тетяни Стойчик,  магістра з управління навчальним закладом Вікторії Купрієвич підготовлено та видано навчальний посібник «Управління розвитком професійного навчального закладу: праксіологічні засади».

У навчальному посібнику подано праксіологічні умови, що забезпечують результативність управління та якість функціонування відкритого освітнього середовища професійного навчального закладу, запровадження нових організаційно-педагогічних форм професійного навчання конкурентоздатних робітників і молодших спеціалістів у тісній взаємодії з роботодавцями, оновлення змісту професійної освіти з урахуванням динамічних змін у галузях виробництва.

Сучасна освітня парадигма заснована на формуванні конкурентоспроможного освітнього середовища і забезпечення високої якості освіти, показники якої мають бути вимірюваними, вірогідними та заздалегідь визначеними у чітких результатах її досягнення.

Суттєвим аспектом сталого розвитку професійного навчального закладу є забезпечення рівного доступу до освіти для усіх громадян, в тому числі й для осіб з інвалідністю чи/та особливими потребами, є одним з важливих завдань для України. Інклюзивна освіта визнає, що всі учні можуть повноцінно навчатися, а їх відмінні особливості гідні поваги та є джерелом навчального досвіду для усіх учасників навчально-виховного процесу.

Видання адресовано керівним та педагогічним працівникам системи професійної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації, науковим працівникам, магістрантам, аспірантам, докторантам.