Випуск групи директорів обласних та міських центрів туризму та краєзнавства

Випуск групи директорів обласних та міських центрів туризму та краєзнавства

30 жовтня 2015 р. відбувся випуск групи курсів підвищення кваліфікації за категорією слухачів «Директори (заступники директорів) обласних (міських) центрів туризму та краєзнавства» (тьютор групи – кандидат педагогічних наук, доцент Н.А. Зінчук).

Слухачі курсів (11 осіб) повністю виконали навчальну програму, розраховану на 210 год., та мали змогу отримати додаткові знання з управлінської, фінансово-економічної, психологічної та педагогічної діяльності. Навчання передбачало опанування 5 змістовими модулями, у яких розкривалися питання правових засад функціонування позашкільних навчальних закладів, управлінської компетентності, управління інноваційними проектами та фінансово-економічної діяльності, конкурентоспроможності навчальних закладів, стратегічного управління та управління якістю надання освітніх послуг, технологій командної роботи та кадрового менеджменту, попередження професійного стресу та «професійного вигорання» педагогічних працівників, теорії та практики дистанційного навчання та ін.

Найцікавішому обміну досвідом сприяло виїзне заняття, проведене на базі Центру дитячої та юнацької творчості Дарницького району м. Києва, в стінах якого слухачі курсів разом із директором центру обговорили сучасні проблеми розвитку позашкільних навчальних закладів, відвідали найцікавіші гуртки та намітили шляхи розвитку управлінської компетентності керівника закладу освіти.

Слухачі групи були учасниками методологічного семінару «Інтеграція освіти і науки – необхідна умова інноваційного розвитку країни», в рамках якого ознайомились із організаційно-правовими засадами інтеграції освіти і науки в Україні в інтересах стійкого розвитку, освітніми та науковими стратегіями в контексті європейської інтеграції України, науково-дослідницькою діяльністю суб’єктів освітнього процесу та іншими важливими проблемами освітнього та наукового сьогодення.

Наприкінці курсів підвищення кваліфікації слухачі вдало склали залік, захистили випускні роботи та відмітили високий рівень надання освітніх послуг нашими викладачами.