ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ (СЕКЦІЯ 051 «ЕКОНОМІКА») ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ БІНПО

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ (СЕКЦІЯ 051 «ЕКОНОМІКА») ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ БІНПО

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з Білоцерківським інститут неперервної професійної освіти вітає Вікторію Баркар, здобувачку освітнього ступеня магістра спеціальності «Менеджмент» («Управління навчальним закладом») із перемогою в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт проводився 01 та 02 червня 2022 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (м. Кременчук).

Науковий керівник – Лідія Горошкова, докторка економічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО (Horoshkova Lidiia, D. Sc. in Economics, as. professor Professor of the Department of Pedagogy, Psychology and Management).

Тема наукової роботи ‑ «MODEL OF LOGISTICS ASSETS FOR REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT» («Модель логістичних об’єктів соціально-економічного розвитку територій регіонального рівня»).

Упродовж 2021-2022 років професорка Лідія Горошкова підготувала чотирьох переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Бажаємо Вікторії Баркар подальших наукових звершень, успішного використання отриманих у БІНПО знань на благо процвітання України!