ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ У КОНКУРСІ  СЕРЕД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – УЧАСНИКІВ  ХХХІІІ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ  «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2018»

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ У КОНКУРСІ СЕРЕД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – УЧАСНИКІВ ХХХІІІ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2018»

19 квітня 2018 року під час роботи ХХХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2018» відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу в номінаціях серед вищих навчальних закладів – учасників виставки.

Золотою медаллю в номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» нагороджено науково-педагогічних працівників кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за колективну монографію «Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози» (авторський колектив: Отич О. М., проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Олійник В. В., радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Сорочан Т. М., директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Дей М. О., завідувач кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат юридичних наук, доцент; Лукіна Т. О., професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор наук з державного управління, професор; Василюк А. В., професор кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент; Базелюк В. Г., доцент кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Молчанова А. О., доцент кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Яковець Н. І., доцент кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Отамась І. Г., старший викладач кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат історичних наук; Жихарєва А. Б., старший викладач кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат наук з державного управління).

У номінації «Інформаційні ІТ-технології у вищому навчальному закладі» золотою медаллю нагороджено Горлову Ганну Григорівну, завідувача відділу сучасних технологій виробництва, старшого викладача кафедри методики професійного навчання та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за електронний ресурс «Он-лайн консультування як форма підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ в системі післядипломної освіти».

Бажаємо всім переможцям невтомного пошуку нових творчихінауковихзадумів, наснаги в професійному зростанні та успішного втілення подальших вагомих досягнень!