ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ В КОНКУРСІ НАПН УКРАЇНИ ЗА КРАЩУ НАУКОВУ РОБОТУ

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ В КОНКУРСІ НАПН УКРАЇНИ ЗА КРАЩУ НАУКОВУ РОБОТУ

23 березня 2018 року на загальних зборах Національної академії педагогічних наук України відбулося нагородження переможців у конкурсі  кращих  наукових  робіт  за  2017  рік.

Дипломом І ступеня за електронний ресурс Віртуальна кафедра андрагогіки (далі - ВКА) Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» нагороджено науково-педагогічних працівників  кафедри  філософії  і  освіти  дорослих.

Нагороджено модераторів рубрик Віртуальної кафедри андрагогіки: «Web-клуб андрагогів: комунікація, розвиток, успіх» (модератор – директор ЦІППО, доктор педагогічних наук, професор Т.М. Сорочан), «Професійний розвиток педагога Нової української школи» (модератор – завідувач кафедри філософії і освіти дорослих, доктор педагогічних наук В.В. Сидоренко), «Психологія андрагогіки» (модератор – кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Я.Л. Швень), «Креативні практики» (модератор – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих М.В. Ілляхова), адміністратора освітньої платформи О.О. Самойленка, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри філософії і освіти дорослих.

У ВКА започатковано також такі рубрики: «Освітні тренди» (модератор – кандидат політичних наук, доцент А.Б. Єрмоленко), «Цифровий сторітеллінг в освіті дорослих» (модератор – доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії і освіти дорослих Л.Ф. Панченко), «Електронна бібліотека андрагога» (модератор – доцент кафедри філософії і освіти дорослих В.В. Левченко), «Медіаосвітня студія» (модератор – аспірант А. Пономаревський).

Основною метою діяльності ВКА є створення віртуального кластерного наукового співтовариства андрагогів для проведення наукової, науково-методичної, дослідно-експериментальної діяльності з розроблення та впровадження в практику формальної і неформальної післядипломної освіти новітніх методик і технологій навчання дорослих, підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері освіти дорослих, здійснення координувальної діяльності досліджень професійного розвиту фахівців у науково-дослідних інститутах, закладах післядипломної педагогічної освіти, громадських об’єднаннях тощо.

Предметні профілі ВКА: філософія освіти дорослих; історія формальної, неформальної та інформальної післядипломної освіти; інклюзивна освіта дорослих; методологія професійного розвитку андрагогів; науково-методичний супровід професійного розвитку андрагогів; моніторинг результатів професійного розвитку фахівців тощо.

Урочисте відкриття Віртуальної кафедри андрагогіки (https://ppo.mk.ua/#; E-mail: andragog@gmail.com) відбулось на Форумі неформальної освіти «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства», який проходив  2 - 3 листопада 2017 року  у  м. Київ.

Дипломом ІІІ ступеня  за  кращу  колективну монографію «Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний аспект»  нагороджено  Кириченка Миколу Олексійовича, ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Олійника Віктора Васильовича, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, радника ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Дмитренка Геннадія Анатолійовича, доктора економічних наук, професора; Бурлаєнко Тетяну Іванівну, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Савчук Людмилу Миколаївну, кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Також Дипломом ІІІ ступеня за методичний посібник «Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах» у складі  авторського  колективу відзначено  Просіну  Ольгу  Володимирівну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Бажаємо  переможцям  подальших  наукових  та  інноваційних  відкриттів  і  творчих  звершень !!!