Визнання наукових шкіл ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України!

Визнання наукових шкіл ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України!

21 червня 2018 р. на засіданні Президії НАПН України Президент НАПН України, академік Василь Кремень представив наукове видання «Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції», підготовлене до 25-літнього Ювілею НАПН України. У виданні висвітлено інформацію про авторські наукові школи та філософські концепції провідних вчених України, серед яких: ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор філософії Микола Кириченко; радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України Віктор Олійник; проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Олена Отич; почесний академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Валентин Маслов.

Президент НАПН України Василь Кремень вручив науковцям УМО дипломи «За вагомий внесок у розвиток наукових шкіл України» в номінації «Засновник наукової школи».