Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України»

28 жовтня 2016 року на базі Університету менеджменту освіти проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України», співорганізаторами якої виступили кафедра державної служби та менеджменту освіти та кафедра університетської освіти і права ЦІППО  ДВНЗ  «Університет менеджменту освіти» НАПН  України, Дніпропетровський і Донецький обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. У роботі конференції взяли участь керівники, педагогічні, науково-педагогічні працівники освітніх установ і закладів, докторанти, аспіранти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, магістранти: всього 203  учасники  з 15 областей України.

Відкрила конференцію Ніна Григорівна Діденко, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ  «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор наук з державного управління, професор.      З вітальним словом до учасників звернувся Віктор Васильович Олійник, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.   Учасників конференції також привітали Тетяна Олександрівна Паутова, доцент кафедри державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, кандидат наук з державного управління, доцент і Катерина Михайлівна Романенко, завідувач кафедри освітнього менеджменту КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», доктор наук з державного управління, доцент.

Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в контексті трансформації освіти України є однією з найактуальніших проблем в системі післядипломної педагогічної освіти (ППО). Тенденції інтегративного, інноваційного розвитку галузі спонукають до змін у системі післядипломної педагогічної освіти, яка є основою розширеного відтворення інтелектуального, духовного, економічного потенціалу суспільства і потужним засобом розв’язання проблеми професіоналізації життя країни, детермінують пошук якісно нових підходів до управління, безперервного вдосконалення професійного рівня науково-педагогічних, педагогічних і керівних кадрів освіти.

Практика реалізації наукових засад професійного розвитку та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України має ґрунтуватися на засадах системного, компетентнісного, інтегративного підходів у дослідженні особистісно-професійного розвитку суб’єктів освітнього процесу, спільному пошуку нового змісту, форм і технологій навчання суб’єктами ППО, визначенні практичних пріоритетів щодо задоволення освітніх потреб, забезпеченні спільної відповідальності за результати діяльності, створенні партнерських зв'язків освіти із широким спектром інших соціальних верств громадянського суспільства.

На пленарному засіданні з доповідями з актуальних питань професійного розвитку та управління людськими ресурсами в системі післядипломної  педагогічної  освіти  виступили:

Кириченко Микола Олексійович, перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти, Голова Правління «Всеукраїнської академії інноваційного розвитку освіти», член-кореспондент Академії наук вищої освіти України,  м. Київ:

• Інноваційні підходи до професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві;

Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри менеджменту та методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль:

Структури компенсаційного пакету розвитку педагогічного персоналу;

Бодик Остап Петрович, кандидат філологічних наук, доцент, виконуючий обов’язки ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Слов'янськ Донецької області:

Сучасні моделі підвищення кваліфікації фахівців шкільного адміністрування;

Клокар Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ:

Методичні кластери як модель управління професійним розвитком педагогічних працівників та керівників закладів освіти на засадах демократичного громадянства;

Сушенцева Лілія Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів:

Розвиток професійної мобільності викладача вищого технічного навчального закладу у міжкурсовий період;

Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України:

Професійний розвиток фахівців в умовах трансформації післядипломної педагогічної освіти;

Борисов Вячеслав Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Слов'янськ Донецької області:

• Запровадження нової орієнтації провайдингу інновацій в системі післядипломної педагогічної освіти;

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ:

Механізми забезпечення конкурентоспроможності професійного навчального закладу;

Авраменко Ольга Олексіївна, кандидат педагогічних наук, директор ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва», м. Київ:

ПТНЗ як осередок євроінтеграційних змін.

 

Надалі робота конференції продовжувалася за п’ятьма напрямами у секціях:

Секція 1. «Концептуальні засади та нормативно-правове забезпечення професійного розвитку та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України». Керівник секції: Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ.

Секція 2. «Інноваційні підходи до професійного розвитку керівників освітніх закладів, педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах децентралізації». Керівник секції: Клокар Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ.

Секція 3. «Основні напрями реформування системи загальної середньої, професійної освіти в контексті євроінтеграційних процесів». Керівник секції: Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ.

Секція 4.   «Проблеми імплементації нового закону україни «Про вищу освіту» на інституційному рівні». Керівник секції: Базелюк Василь Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ.

Секція 5.  «Впровадження зарубіжних моделей управління освітою та професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників в Україні». Керівник секції: Василюк Алла Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ.

Враховуючи результати обговорення доповідей учасників з актуальних проблем теорії, методики і практики професійного розвитку та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України,  конференція прийняла резолюцію, у якій схвалено основні положення доповідей учасників конференції, відзначено їх актуальність, ґрунтовність, а також наукове та практичне значення для професійного розвитку та управління людськими ресурсами в системі ППО.

Учасники науково-практичної конференції висловили пропозиції щодо перспектив подальшого співробітництва у сферах професійного розвитку керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників, реалізації інноваційних проектів на основі інтеграції наукового, освітнього, інноваційного та технологічного потенціалу системи ППО, а також щодо участі у заходах з реалізації завдань модернізації, стандартизації та сертифікації змісту ППО у межах створеного Всеукраїнською громадською організацією «Консорціум закладів післядипломної освіти» Українського відкритого  університету  післядипломної  освіти  (УВУПО) та лабораторії«Методологія та практика професійного розвитку сучасного освітнього менеджера», започаткованої кафедрою державної служби та менеджменту освіти у межах  УВУПО.

Всі  учасники  науково-практичної конференції  за  підсумками  роботи  отримали  відповідні  Сертифікати.