Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

24 листопада 2016 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» й з метою визначення шляхів та умов упровадження технології бенчмаркінгу у систему післядипломної педагогічної освіти провів у рамках діяльності Українського відкритого університету післядипломної освіти Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти».

Організаційно-методичний та технічний супровід Університету в інтернет-конференції здійснив відділ Науково-методичного забезпечення ППО спільно з кафедрою державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Основний кабінет онлайн-підключення і відеотрансляцію виступів учасників інтернет-конференції забезпечував Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти».

Інтернет-конференція проходила за такими напрямами: бенчмаркінг як технологія супроводу освітніх реформ; трансфер інновацій у систему післядипломної педагогічної освіти; основні бенчмарки підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників на сучасному етапі; особливості визначення якісних орієнтирів у підвищенні кваліфікації вчителів початкової школи; рівень ІК-компетентності керівників та педагогів як важливий показник їхнього професійного рівня; важливі бенчмарки професійної компетентності вчителів англійської мови; система оцінювання рівня професійної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації.

До участі в інтернет-конференції було запрошено викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, методистів закладів післядипломної освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічнихпрацівників вищих навчальних закладів, представників регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти.

Усього було надіслано 43 заявки із 8 регіонів України, зокрема, з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Сумської та Харківської.

На відкритті інтернет-конференції з вітальним словом виступили:

  • Отич Олена Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Вона описала історію виникнення технології бенчмаркінгу, наголосила на її перевагах, зокрема на її  універсальності та можливості використання як традиційногоу стратегічного планування в післядипломній педагогічній освіті та побажала учасникам інтернет-конференції творчих успіхів у роботі;
  • Покроєва Любов Денисівна, ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент, яка привітала усіх учасників конференції та висловила сподівання, що учасники конференції під час її проведення збагатяться новою та корисною інформацією про технологію бенчмаркінгу;
  • Дрожжина Тетяна Володимирівна, проректор з навчальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент. Вона повідомила тему, мету та напрями роботи інтернет-конференції і побажала учасникам конференції творчого натхнення, кар’єрних злетів та подальшої плідної співпраці.

На Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції також виступили такі працівники ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»:

  • Куценко Віра Іванівна, професор кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор економічних наук, професор за темою «Моделювання бенчмаркінгу в системі чинників нарощування обсягів та підвищення якості послуг у сфері освіти», у якій звернула увагу учасників конференції на проблеми сучасної української освіти, зокрема на її часткову несистемність, що породжує низький рівень професійної самореалізації випускників навчальних закладів;
  • Оліфіра Лариса Миколаївна, заступник директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент за темою «Особливості комплексного оцінювання професійної компетентності керівників педагогічних ВНЗ І–ІІ р. а. в умовах післядипломної педагогічної освіти». Вона ознайомила учасників конференції з методами оцінювання рівня професійної компетентності керівників ВНЗ І–ІІ р. а. у процесі підвищення їхньої кваліфікації;
  • Киричук Валерій Олександрович, доцент кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент за темою «Особливості оцінювання ефективності роботи класного керівника у системі проектування особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу». Він презентував учасникам конференції можливості програми «Універсал-4 online» в оцінюванні ефективності роботи класного керівника і проектування особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу;
  • Любченко Надія Василівна, доцент кафедри державної служби Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент за темою «Бенчмаркінг як складова дисемінації досвіду діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та органів управління освітою в умовах децентралізації». Вона запропонувала учасникам конференції варіант використання системи бенчмаркінгу у поширенні провідного освітянського досвіду;
  • Катюк Ярослава Леонідівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент за темою «Упровадження ідей скрайбінгу як інноваційної технології в систему післядипломної педагогічної освіти».

    Усі матеріали інтернет-конференції будуть опубліковані в «Електронному збірнику матеріалів конференції» (у форматі PDF) на веб-сайті КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», а також висвітлені на сторінці Українського відкритого університету післядипломної освіти веб-сайту Університету менеджменту освіти.