Засідання робочої групи з розроблення  Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Засідання робочої групи з розроблення Положення про сертифікацію педагогічних працівників

14 грудня 2017 р. на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відбулося засідання робочої групи МОН України з розроблення проекту «Положення про сертифікацію педагогічних працівників» під головуванням директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Сорочан Тамари Михайлівни, доктора педагогічних наук, професора.

У засіданні робочої групи брали участь: заступник директора ЦІППО Університету менеджменту освіти Оліфіра Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент; директор Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» Софій Наталія Зіновіївна, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини, кандидат педагогічних наук; заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор.

Т. Сорочан запропонувала структуру Положення про сертифікацію педагогічних працівників, яке розробляється відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 51), звернула увагу членів робочої групи на сутність «Сертифікації» як зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника завдяки незалежному тестуванню, самооцінюванню та вивченню практичного досвіду. Також Т. Сорочан представила орієнтовну матрицю тесту для самооцінювання вчителів у процесі сертифікації.

Члени робочої групи обговорили складові професійної компетентносності, за якими пропонується процедура сертифікації вчителя, зокрема, методологічну (ціннісно-смислову), правову (громадянську), комунікативну, професійно-педагогічну, психолого-фасилітативну, дидактичну, виховну, інформаційну, предметно-наукову, методичну тощо.

У процесі роботи члени робочої групи дійшли згоди щодо такої процедури (кроків) сертифікації педагогічних працівників:

  1. Здійснити самооцінювання вчителем. Підготувати портфоліо.
  2. За результатами тестування та самооцінювання підвищити кваліфікаціїю (курси підвищення кваліфікації, короткострокові форми навчання).
  3. Висновок заступника директора закладу / установи освіти щодо професійної діяльності, етики, результативності педагогічного працівника.
  4. Висновок керівника методичного об'єднання (методиста об’єднаної територіальної громади) щодо володіння вчителем сучасними методиками і технологіями.
  5. Оцінювання експертами (сертифікована комісія на рівні області, до якої входять представники ОІППО, університету, фондів, проектів, громадськості або окремі сертифіковані експерти).

Розглянувши пропозиції Н. Софій, учасники робочої групи вирішили створити три варіанти проведення сертифікації, що ґрунтуються на специфіці залучення «сертифікаторів», а саме:

1. «Сертифікатори» з іншої області (центри, інститути).

2. «Сертифікатор» з області, в якій проживає вчитель.

3. Без «сертифікаторів» (на основі практикуму, портфоліо).

У процесі роботи також розглядалися питання щодо необхідності підготовки педагогів до проходження сертифікації, розроблення рекомендацій стосовно змісту портфоліо (Л. Хомич), передбачення у портфоліо такого показника професійної майстерності педагога, як участь у конкурсі «Учитель року», виставках та інших заходах професійного спрямування (Л. Оліфіра), а також фінансування послуг «сертифікатора» (Т. Сорочан).

Крім зазначеного, члени робочої групи ознайомилися з порядком організації і проведення підготовки вчителів 1-х класів до роботи в умовах Нової української школи, підходами до добору тренерів, які підготувала Т. Сорочан, та визначилися з окремими аспектами, що потребують доопрацювання.

Засідання відбулось у творчій і продуктивній атмосфері всіх учасників робочої групи.