ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП УКРАЇНО-АВСТРІЙСЬКОГО ПРОЕКТУ «НОВІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНЦІЙ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ В УКРАЇНІ»

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП УКРАЇНО-АВСТРІЙСЬКОГО ПРОЕКТУ «НОВІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНЦІЙ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ В УКРАЇНІ»

У червні 2018 року викладачі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (УМО) стали учасниками п’ятого тренінгу Проектного бюро «КультурКонтакт» Австрія Міністерства з питань освіти та жінок Австрії (м. Відень, Республіка Австрія) на тему: «Розвиток відповідальності». Цей захід проводився в Одесі у рамках українсько-австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» (координатори: Олена Отич  – проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Гудрун Паінсі – менеджер Проектного бюро КультурКонтакт Австрія, Лілія Берлінська – помічник менеджера Проектного бюро КультурКонтакт Австрія та Любов Задорожна –   в. о. директора Одеського обласного інституту удосконалення вчителів). Тренерами виступили Олівія де Фонтана (Педагогічний університет Штірії), Міхаела Сбурні (незалежний експерт) та Сабіне Пельцман (організація Інтегративний розвиток організацій).

Під час тренінгу учасники обговорили проблеми реалізації ролі керівника у складних ситуаціях, оволоділи методиками ненасильницької комунікації (модель Розенберга), «Драматичний трикутник Карпмана», ознайомилися з типами керівництва та стратегіями поведінки керівника в конфліктних ситуаціях.

У рамках тренінгу було презентовано роботу творчої групи науково-педагогічних працівників УМО «Компетентність самовдосконалення, уміння вчитися» (завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, професор Вікторія Сидоренко, доцент кафедри психології управління ЦІППО, кандидат психологічних наук Олена Нежинська, вчений секретар УМО, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих Тетяна Кравчинська та  старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО Олена Мірошниченко). Учасники представили Віртуальну кафедру андрагогіки Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (https://ppo.mk.ua/#; E-mail: andragog@gmail.com) як віртуальне наукове співтовариство вітчизняних та іноземних андрагогів, що є інноваційним ресурсом професійного розвитку фахівця нової формації і проведення наукової, науково-методичної та координаційної діяльності у сфері освіти дорослих.

 Подальші практичні модулі тренінгу від КультурКонтакт Австрія були присвячені визначенню ролі керівника у підтримці співробітників на різних стадіях розвитку організації, аналізованого підходу до керівництва в контексті створення «learning organization» та виявленню гендерних особливостей управлінської діяльності. За результатами виконання вправ учасники дійшли висновку, що для ефективної діяльності організації потрібні «думаючі практики», тому керівник має дбати про розвиток співробітників і орієнтуватися на «human resources» з опорою на ключові компетентності ХХІ століття. Під час обміну досвідом австрійські та українські фахівці працювали над тим, як оптимально інтегрувати набуті компетенції в існуючі освітньо-професійні програми підготовки та підвищення кваліфікації керівників закладів освіти. Увага зосереджувалась на формуванні спеціальних і особистісних компетентностей керівників шкіл, використовувались різні методи і проводилась постійна рефлексія.

Розроблені модулі інтегровані в курси підвищення кваліфікації фахівців освітньої галузі в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та в освітні програми Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. Паралельно з цим проводилася підготовка тренерів навчальних закладів до реалізації у практичній освітній діяльності засвоєних під час проекту навчальних модулів: «Керівництво та ролі лідера», «Керівництво командою та теорії лідерства», «Лідерство змін та організаційна культура», «Системне розуміння лідерства та комунікація» та «Розвиток відповідальності».

25 червня 2018 року відбувся семінар на тему «Розвиток компетентностей директора Нової української школи» за участю міжнародних експертів Олівії де Фонтани та Міхаели Сбурні. У семінарі взяли участь 25 директорів шкіл з різних регіонів України. Експертами від України стали 8 учасників проекту, зокрема від ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – О. М. Отич, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор, Л. М. Оліфіра, заступник директора ЦІППО, кандидат педагогічних наук, доцент, З. В. Рябова, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування, доктор педагогічних наук, професор, Т. А. Махиня, доцент кафедри педагогіки, управління та адміністрування, кандидат педагогічних наук, доцент.

Під час семінару директори шкіл ознайомилися зі змінами організаційної культури, ментальними моделями, роллю та функціями керівника в нових умовах, проаналізували сучасні вимоги до керівників, а також до змісту та організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. На основі використання інтерактивних форм і методів роботи учасники семінару набули практичних навичок системної комунікації, вирішення конфліктів і саморефлексії. Директори шкіл та експерти відзначили надзвичайну актуальність проблем, обговорюваних під час семінару, необхідність нового осмислення ролі керівника, запровадження організаційних змін і зміни його особистості, доцільність упровадження креативних практик і роботи в малих групах для професійного розвитку керівників закладів середньої освіти.

По завершенні семінару міжнародні та вітчизняні експерти обговорили питання організації та проектування змісту заключної конференції, що відбудеться за результатами проекту в  Києві 16 жовтня 2018 року.