Завершення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно (професійно-технічної) освіти на базі «Одеського вищого професійного училища автомобільного транспорту»

Завершення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно (професійно-технічної) освіти на базі «Одеського вищого професійного училища автомобільного транспорту»

З 18 по 22 листопада 2019 року відбувся заліковий етап курсів підвищеннякваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти на базі «Одеського вищого професійного училища автомобільного транспорту».

У рамках курсів підвищеннякваліфікації було проведено  «круглий стіл» «Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі ЗП(ПТ)О: досвід та перспективи» (модератор – Харагірло В.Є.,  в. о. завідувача  кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО). Мета: розвиток готовності педагогів до впровадження інноваційних технологій в освітній процес ЗП(ПТ)О,  сприяння  формуванню вмінь використання інноваційних технологій навчання для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, сприяння професійному самовдосконаленню та саморозвитку особистості педагогічних працівників.

Під час роботи «круглого столу» обговорювалися питання: професійна технічна освіта сьогодення - реалії  та перспективи, технологічний підхід в освіті, інноваційні технології як спосіб підвищення пізнавальної активності та професійної компетентності учнів, розвиток інноваційного творчого  потенціалу учнів  засобами проблемно-розвивального навчання, упровадження інноваційних технологій у практику роботи ЗП(ПТ)О. Рефлексією даного заходу став змістовний обмін практичним досвідом, цікавими ідеями, креативними формами роботи, окреслення перспективних напрямів інноваційної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.