Завершилось навчання на курсах підвищення кваліфікації слухачів групи Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань  із дошкільної та інклюзивної освіти

Завершилось навчання на курсах підвищення кваліфікації слухачів групи Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із дошкільної та інклюзивної освіти

З 15 квітня по 15 листопада 2019 року тривало навчання на курсах підвищення кваліфікації слухачів групи Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань  із дошкільної та інклюзивної освіти (куратор – Марина Іванівна Скрипник).  На основі діагностики запитів слухачів на першому етапі введено спецкурси та теми з актуальних проблем науково-методичної роботи із дошкільної та інклюзивної освіти: інноваційні технології дошкільної освіти; готовність вихователів до інклюзивної освіти; педагогіка партнерства; психолого-педагогічні особливості сучасної  дитини. Відриті освітні ресурси спрямовано на оптимізацію взаємодії зі слухачами. Слухачі,  окрім роботи на освітній платформі віртуальної кафедри андрагогіки  -  https://ppo.mk.ua/ (дистанційний етап), мали доступ до Е-дошок: «Дитинство в культурі та культура дитинства: знане про незнане для педагога» - https://uk.padlet.com/marina_scripnik/dfee1lmylq9j; «Методична діяльність крізь призму сучасності»  - https://uk.padlet.com/marina_scripnik/w8h0d1pbxmle;  «Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи реалізації нових методик навчання, або: як стати трансформаційним лідером?»  - https://uk.padlet.com/marina_scripnik/9wcxf9lcksx4.