ЗОЛОТА МЕДАЛЬ НАУКОВІЙ ШКОЛІ АКАДЕМІКА В.В. ОЛІЙНИКА

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ НАУКОВІЙ ШКОЛІ АКАДЕМІКА В.В. ОЛІЙНИКА

23 жовтня 2018 р. за програмою Х Міжнародної виставки «Інноватика в сучасні освіті» та VІІІ Міжнародної виставки «WORLD EDU» відбувся круглий стіл-презентація колективної монографії «Відрита освіта: інноваційні технології та менеджмент». Наукове видання з нагоди ювілейної дати із дня народження видатного вченого, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України В. В. Олійника підготовлено ученими, науковцями й дослідниками – членами його наукової школи.

Автори презентували сучасні наукові підходи, тенденції, напрями, умови та технології поширення принципів відкритої освіти, результати наукових розвідок з проблем відкриття усіх сторін освітнього процесу, об’єктивності якості освіти для суспільства, роботодавців, здобувачів освіти, об’єднання фахівців різних галузей знань задля здійснення значних змін в русі відкритої освіти.

Монографія «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» підготовлена особливим авторським колективом, до якого увійшли учні, послідовники і колеги вченого, є закономірним відображенням реалізації інноваційних ідей вченого, які вкрай потрібні професійній і післядипломній освіті нашої держави. Серед авторів колективної монографії дійсних членів НАПН України – 3, членів-кореспондентів – 1, докторів наук – 17, професорів – 22, кандидатів наук – 19, доцентів – 9. Рукопис містить п’ять розділів, у глосарії подано значення 117 дефініції, у списку використаної літератури 605 найменувань, з них – 108 іноземними мовами, 10 – електронних документів.

Нова роль викладача у відкритій освіті зумовлює потребу в докорінних змінах у системах його підготовки та підвищення кваліфікації. Відкрита освіта — гнучка система здобуття знань, доступна всім, хто бажає, без освітнього цензу та регламентації періодичності й тривалості навчання, що розвивається на основі формалізації знань, їх передачі і контролю з використанням інформаційних і педагогічних технологій.

Перехід від традиційної освіти до відкритої — складний, багатоаспектний процес, що вимагає суттєвого вдосконалення науково-методичного, психологічного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення.