Шановні  викладачі,  студенти  та  співробітники !

  

Щиро дякую всьому колективу Університету менеджменту  освіти  за  належну  організацію  виборчого  процесу.

Особлива подяка Організаційному комітету з проведення виборів ректора та  Виборчій  комісії.

Дякую всім виборцям – науково-педагогічним та педагогічним працівникам, студентам, співробітникам, які проявили активність та знайшли час для реалізації свого виборчого права.  Ви продемонстрували свідоме, поважне ставлення до нашого рідного Університету.  Це  забезпечило  майже  стовідсоткову  явку на виборчій дільниці  по  виборах  ректора.

Сердечно дякую за високу довіру колективу Університету до моєї кандидатури.  Ваші зауваження, поради та побажання я візьму до уваги і буду разом з Вами їх  виконувати.

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», стабільно утримуючи планку лідера післядипломної педагогічної освіти та освіти дорослих, має і надалі залишатися одним із найпотужніших закладів післядипломної підготовки та супроводу фахового зростання на основі компетентнісного підходу науково-педагогічних та педагогічних працівників, методистів, психологів, керівних кадрів та інших категорій  працівників  системи  освіти України. Маючи  добрі здобутки у вищій та післядипломній освіті, у згуртуванні колективу Університету на принципах творчої роботи та інноваційності, людиноцентризму,  високої  духовності  та  моралі, реалізації поваги і турботи до кожного викладача, співробітника, студента, аспіранта, докторанта, слухача курсів, ми й надалі повинні робити все для подальшого утвердження Університету менеджменту освіти  як  сучасного  університету  європейського   рівня.  

І нехай гасло, яке  викарбуване на гербі  УМО - УПРАВЛІННЯ,  КОМПЕТЕНТНІСТЬ,  ТВОРЧІСТЬ - буде завжди нашим стратегічним орієнтиром по досягненню  високої мети  та  реалізації  статутної  місії  Університету  менеджменту  освіти  працювати  на  рівні сучасних освітніх технологій в умовах інтеграції в загальноєвропейське співтовариство.

Це  ті  пріоритети,  над  якими  ми  будемо  працювати  разом.

 

         З  глибокою  вдячністю –

                                     Pектор                                                                     М.О. Кириченко