Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 18(47) 2021

ПСИХОЛОГІЯ    

Балахтар Валентина. Гендерний аспект особистісного становлення фахівця із соціальної роботи
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-10-28

Бевз Галина. Уявлення про школу учнів, батьків, вчителів та шкільних технічних працівників
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-29-48

Камбур Андрій. Особистісні характеристики ресоціалізації мігрантів
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-49-64

Korsakevych Sviatoslav. Psychological features of young people's perception of themselves as voters: a cognitive component
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-65-78

Курбатова Альона. Особистісні чинники професійної мотивації студентів з інвалідністю
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-79-100

Мельник Аліна. Включеність батьків в освіту дітей в умовах «нової української школи»: комунікативний аспект
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-101-115

Онопрієнко-Капустіна Наталія. Роль самоефективності в діяльності майбутнього фахівця соціальних служб
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-116-132

Танасійчук Володимир. Відповідальність у професійній діяльності фахівців соціальних служб
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-133-146

Шеленкова Наталія. Теоретичний аналіз проблеми психодіагностики прихильності до лікування в процесі реабілітації
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-147-161

ЕКОНОМІКА     

Bondar Iuliiа, Lehinkova Nina. Organizational-economic mechanismof ecological tourism development
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-162-180

Kovalenko Nadiia, Doroshenko Tetiana, Ursol Oksana. Emotional intelligence as an element of airline corporate social responsibility management
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-181-198

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ             

Вініченко Алла. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування проектного менеджменту в історичному контексті
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-199-216

Діденко Ніна. Удосконалення механізмів публічного управління наданням реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я в умовах медичної реформи
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-217-232

Діденко Ніна, Кулик Ілля. Актуальні проблеми зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення національної безпеки
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-233-250

Студенецька Альона. Зарубіжний досвід організації та функціонування системи управління державною службою (на прикладі, Франції, Польщі, Великої Британії)
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-18(47)-251-274