СПИСКИ виборних представників , що мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

СПИСКИ

штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників, що мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посад

Підрозділ

1.

Алейнікова Олена Володимирівна

Директор  інституту

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

2.

Андрос Мирослав Євгенійович

Старший  викладач

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО

3.

Андрощук Інна Валеріївна

Методист вищої категорії

Відділ науково-організаційної роботи

4.

Антонюк Людмила Анатоліївна

Старший викладач

Кафедра університетської освіти і права ЦІППО

5.

Антощук Світлана Володимирівна

Доцент

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО

6.

Ануфрієва Оксана Леонідівна

Завідувач  аспірантури

Адміністрація  УМО

7.

Ареф’єва Наталя Степанівна

Методист вищої категорії

Навчально-методичний центр організації дистанційного навчання

8.

Баглай Анна Володимирівна

Методист вищої категорії

Відділ науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО

9.

Базелюк Василь Григорович

Доцент

Кафедра університетської освіти і права ЦІППО

10.

Бобер Лариса Петрівна

Завідувач практикою

Відділ навчальної роботи ННІМП

11.

Бондарчук Олена Іванівна

Завідувач кафедри

Кафедра психології управління ЦІППО

12.

Брусєнцева Ольга Анатоліївна

Старший викладач

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП

13.

Брюховецька Олександра Вікторівна

Професор

Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП

14.

Букорос Тетяна Олександрівна

Професор

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП

15.

Бурлаєнко Тетяна Іванівна

Завідувач кафедри

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП

16.

Василюк Алла Володимирівна

Професор

Кафедра університетської освіти і права ЦІППО

17.

Верченко Надія Вікторівна 

Вчений секретар

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

18.

Вініченко Алла Анатоліївна

Вчений секретар

Адміністрація  УМО

19.

Волинець Наталія Петрівна

Методист вищої категорії

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО

20.

Волощенко-Віслобокова Ольга Миколаївна

Доцент

Кафедра університетської освіти і права ЦІППО

21.

Гладуш Віктор Антонович

Професор

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП

22.

Гладчук Тетяна Петрівна

Методист вищої категорії

Відділ науково-організаційної роботи

23.

Годорож Ольга Володимирівна

Методист вищої категорії

Навчальний відділ ЦІППО

24.

Голумбівська Світлана Генріхівна

Методист І категорії

Відділ міжнародного співробітництва

25.

Гордієнко Наталія Василівна

Завідувач відділу

Навчальний відділ ЦІППО

26.

Горлова Ганна Григорівна.

Завідувач відділу

Відділ сучасних технологій виробництва БІНПО

 27.Гренишен Андрій Миколайович Методист вищої категорії Відділ науково-методичного забезпечення та   координації діяльності закладів ППО

28.

Григоренко Світлана Станіславівна

Методист

Відділ сучасних технологій виробництва БІНПО

29.

Гришман Володимир Костянтинович

Методист вищої категорії

Відділ навчальної роботи ННІМП

30.

Грядуща Віра Володимирівна

Старший викладач

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО

31.

Гусєв Андрій Ігоревич

Доцент

Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП

32.

Гущина Наталія Іванівна

Старший викладач

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО

33.

Даценко Артем Станіславович

В.о. завідувача кафедри

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО

34.

Дей Марина Олександрівна

Завідувач кафедри

Кафедра університетської освіти і права ЦІППО

35.

Денисова Анастасія Володимирівна

Завідувач  відділу

Навчальний відділ БІНПО

36.

Дивак Володимир Валерійович

Доцент

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО

37.

Діденко Марина Сергіївна

Старший викладач

Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП

38.

Довгоп’ят Олена Олексіївна – відпустка для догляду за дитиною

Старший викладач

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП

39.

Дубініна Оксана Володимирівна

Доцент

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП

40.

Євтушенко Ірина Володимирівна

Доцент

Кафедра психології управління ЦІППО

41.

Єрмоленко Андрій Борисович

Доцент

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО

    

42.

Жихарєва Анна Борисівна

Методист вищої категорії

Кафедра університетської освіти і права ЦІППО

43.

Задніпрянець Ольга Григорівна

Методист вищої категорії

Відділ науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО

44.

Заславська Світлана Ігнатівна

Заступник директора з навчальної роботи

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

45.

Зернова Наталія Володимирівна

Методист вищої категорії

Відділ науково-організаційної роботи

46.

Зима Вікторія Миколаївна

Методист вищої категорії

Відділ організації навчального процесу та моніторингу

47.

Зінчук Наталія Анатоліївна

Доцент

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО

48.

Зубенок Євген Сергійович

Методист

Відділ навчальної роботи ННІМП

49.

Іванилова Оксана Анатоліївна

Завідувач  відділу

Відділ навчальної роботи ННІМП

50.

Івкін Володимир Миколайович

Доцент

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП

51.

Ілляхова Марина Володимирівна

Доцент

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО

52.

Інжиєвська Леся Анатоліївна

Доцент

Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП

53.

Карташов Євген Григорович

Завідувач кафедри

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП

54.

Касьян Сергій Петрович

Завідувач кафедри

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО

55.

Кириченко Ірина Іванівна – відпустка для догляду за дитиною

Доцент

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО

56.

Кириченко Микола Олексійович

В.о. ректора,  професор  кафедри 

Адміністрація, кафедра  ДС і МО  ЦІППО

57.

Киричук Валерій Олександрович

Доцент

Кафедра психології управління ЦІППО

58.

Клокар Наталія Іванівна

Професор

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО

59.

Клочко Алла Олексіївна

Заступник директорам з науково-навчальної роботи

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

60.

Коваль Лариса Євгенівна

Старший викладач

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту БІНПО

61.

Ковальчук Олена Миколаївна

Методист вищої категорії

Навчальний відділ БІНПО

62.

Козенко Роман Володимирович

Старший викладач

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО

63.

Кондратова Людмила Григорівна

Доцент

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО

64.

Кравчинська Тетяна Сергіївна

Учений секретар, старший викладач

Адміністрація, кафедра ФОД  ЦІППО

65.

Красний Сергій Іванович

Старший викладач

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО

66.

Кримлова Юлія Михайлівна

Старший викладач

Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП

67.

Круць Катерина Василівна

Методист

Навчальний відділ ЦІППО

68.

Кузьменко Оксана Варосівна

Методист вищої категорії

Відділ навчальної роботи ННІМП

69.

Кулішов Володимир Сергійович

Старший викладач

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО

70.

Купрієвич Вікторія Олександрівна

Старший викладач

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО

71.

Ларікова Вікторія Вікторівна

Методист вищої категорії

Навчальний відділ ЦІППО

72.

Левченко Вікторія Володимирівна

Доцент

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО

73.

Лукіянчук Алла Миколаївна

Доцент

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту БІНПО

74.

Лушин Павло Володимирович

Завідувач кафедри

Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП

75.

Любченко Надія Василівна

Доцент

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО

76.

Ляхоцька Лариса Леонідівна

Професор

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО

77.

Майстренко Тетяна Василівна

Методист

Відділ навчальної роботи ННІМП

78.

Манохіна Валерія Вячеславівна

Методист вищої категорії

Відділення підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади ННІМП

79.

Махиня Тетяна Анатоліївна

Професор

Кафедра педагогіки, управління та адміністрування ННІМП

80.

Махновець Юлія Анатоліївна

Методист вищої категорії

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО

81.

Мельник Тетяна Валентинівна

Методист вищої категорії

Відділ навчальної роботи ННІМП

82.

Мирошніченко Олена Олександрівна

Методист І категорії

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО

83.

Михайлов Анатолій Петрович

Доцент

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП

84.

Михайлов Денис Леонідович

Методист вищої категорії

Навчальний відділ ЦІППО

85.

Мозгова Анна Сергіївна

Методист І категорії

Відділ міжнародного співробітництва

86.

Молчанова Алевтина Олександрівна

Доцент

Кафедра університетської освіти і права ЦІППО

    

87.

Морозова Марина Едуардівна

Доцент

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП

88.

Москальова Алла Степанівна

Професор

Кафедра психології управління ЦІППО

89.

Мурашко Олександр Васильович

Доцент

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП

90.

Мухіна Любов Яківна

Методист вищої категорії

Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП

91.

Наливайко Галина Володимирівна

Доцент

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП

92.

Науменко Анна Степанівна – відпустка дородова

Завідувач  відділу

Відділ науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО

93.

Нежинська Олена Олександрівна

Доцент

Кафедра психології управління ЦІППО

94.

Ніколенко Лідія Тимофіївна

Доцент

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО

95.

Озерян Ольга Леонідівна

Директор

наукова бібліотека

96.

Олійник Володимир Вікторович

Заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

97.

Оліфіра Лариса Миколаївна

Заступник директора

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

98.

Осадча Наталія Юріївна

Методист

Навчальний відділ БІНПО

99.

Отамась Інна Григорівна

Завідувач відділу

Відділ науково-організаційної роботи

100.

Отич Олена Миколаївна

Проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв'язків, професор кафедри

Адміністрація,  кафедра УОП  ЦІППО

101.

Пащенко Ольга Василівна

Доцент

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО

102.

Писарук Анастасія Олександрівна

Методист І категорії

Відділ міжнародного співробітництва

103.

Пікож Тамара Михайлівна

Методист вищої категорії

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО

104.

Пікуль Ганна Олександрівна

Методист І категорії

Відділ організації навчального процесу та моніторингу

105.

Пінчук Наталія Іванівна – відпустка для догляду за дитиною

Доцент

Кафедра психології управління ЦІППО

106.

Попова Вікторія Юріївна

Старший викладач

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП

107.

Постоєва Ольга Георгіївна

Доцент

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП

108.

Приходькіна Наталія Олексіївна

Доцент

Кафедра педагогіки, управління та адміністрування ННІМП

109.

Прокопенко Олена Антонівна

Методист вищої категорії

Кафедра психології управління ЦІППО

110.

Пустовалов Іван Вікторович

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

111.

Радченко Ольга Борисівна

Старший викладач

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО

112.

Розмариця Валентина Терентіївна

Методист вищої категорії

Відділ науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО

113.

Рябова Зоя Вікторівна

Завідувач кафедри

Кафедра педагогіки, управління та адміністрування ННІМП

114.

Савченко Вадим Юрійович

Директор центру

Навчально-методичний центр організації дистанційного навчання

115.

Савчук Людмила Миколаївна

Доцент

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП

116.

Сажко Світлана Миколаївна

Методист І категорії

Навчальний відділ БІНПО

117.

Самойленко Олексій Олександрович

Старший викладач

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО

118.

Сахно Олександр Володимирович

Доцент

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО

119.

Семілетко В’ячеслав Іванович

Старший викладач

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО

120.

Сергеєва Лариса Миколаївна

Професор

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО

121.

Сидоренко Вікторія Вікторівна

Завідувач кафедри

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО

122.

Синенко Світлана Іванівна

Завідувач відділення

Відділення підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади ННІМП

123.

Ситніков Олександр Пантелійович

Директор інституту

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

124.

Сіданіч Ірина Леонідівна

Професор

Кафедра педагогіки, управління та адміністрування ННІМП

125.

Сілаєва Ірина Євгенівна

Завідувач кафедри

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО

126.

Скрипник Марина Іванівна

Доцент

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО

127.

Снісаренко Ольга Степанівна

Доцент

Відділ науково-організаційної роботи

128.

Соболева Світлана Василівна

Доцент

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО

129.

Сорочан Тамара Михайлівна

Директор інституту

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

130.

Станкевич Віталій Геннадійович

Завідувач відділу

Відділ організації навчального процесу та моніторингу

131.

Стасюк Наталія Василівна

Старший викладач

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП

132.

Супрун В’ячеслав Васильович

Професор

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО

133.

Сябрук Тетяна Іванівна

Методист вищої категорії

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО

134.

Тарасова Тетяна Володимирівна

Старший викладач

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП

135.

Теремецький Владислав Іванович

Професор

Кафедра університетської освіти і права ЦІППО

136.

Тертична Людмила Михайлівна

Методист вищої категорії

Відділ ліцензування та акредитації

137.

Тимошко Ганна Миколаївна

Професор

Кафедра педагогіки, управління та адміністрування ННІМП

138.

Торба Наталія Григорівна

Доцент

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту БІНПО

139.

Фарухшина Марина Шаміліївна

Старший викладач

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО

140.

Хаддад Тетяна Юріївна

Методист вищої категорії

Навчальний відділ ЦІППО

141.

Харагірло Віра Єгорівна

В.о. завідувача кафедри

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту БІНПО

142.

Хасіневич Світлана Юріївна

Доцент

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП

143.

Хілько Світлана Олександрівна

Старший викладач

Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП

    

144.

Чаусова Тетяна Володимирівна

Доцент

Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП

145.

Чорна Олена Володимирівна

Методист ІІ категорії

Навчальний відділ БІНПО

146.

Чунарьова-Вовнянко Мирослава Володимирівна

Методист вищої категорії

Відділ організації навчального процесу та моніторингу

147.

Швень Ярослава Леонідівна

Доцент

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО

148.

Шевченко Світлана Вікторівна

Старший викладач

Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП

149.

Шевчук Світлана Степанівна

Старший викладач

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО

150.

Штангей Світлана Василівна

Доцент

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП

151.

Юрченко Оксана Петрівна

Методист вищої категорії

Кафедра педагогіки, управління та адміністрування ННІМП

152.

Яковець Наталія Іванівна

Доцент

Кафедра університетської освіти і права ЦІППО

СПИСКИ

виборних представників з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Підрозділ

1.

Алейніков Дмитро Олександрович

Директор центру

Центр мережних електронних освітніх ресурсів та наукометрії УМО

2.

Бєлік Наталія Іванівна

Головний бухгалтер

Бухгалтерія УМО

3.

Васильченко Яніна Йосипівна

Начальник відділу

Редакційно-видавничий відділ УМО

4.

Гоголіна Лідія Олександрівна

Черговий по гуртожитку

Гуртожиток УМО

5.

Депутат Тетяна Олександрівна

Начальник відділу

Фінансово-економічний відділ УМО

6.

Добрай Михайло Іванович

Сторож

Адміністративно-господарський відділ УМО

7.

Кириченко Петро Миколайович

Завідувач господарства

Адміністративно-господарський відділ УМО

8.

Комарова Людмила Миколаївна

Завідувач гуртожитку

Гуртожиток УМО

9.

Круковська Світлана Олександрівна

Провідний бухгалтер

Бухгалтерія Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

10.

Магдич Павло Володимирович

Провідний інспектор з кадрів

Відділ кадрів Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

11.

Макаренко Ольга Якимівна

Завідувач господарства

Адміністративно-господарський відділ УМО

12.

Олійник Віктор Васильович

Радник ректора

Адміністрація  УМО

13.

Олійник Іван Павлович

Сторож

Адміністративно-господарський відділ УМО

14.

Поліщук Тетяна Іванівна

Начальник відділу

Відділ роботи з персоналом УМО

15.

Смоліна Олена Вікторівна

Завідувач відділу

Адміністративно-господарський відділ УМО

16.

Стецюк Дмитро Іванович

Помічник  ректора

Адміністрація  УМО

17.

Удовик Світлана Іванівна

Старший лаборант

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

18.

Цілованська Олена Володимирівна

Провідний бібліограф

Наукова бібліотека УМО

19.

Шведюк Анжела Олександрівна

Секретар керівника

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

СПИСКИ

виборних представників з числа студентів та аспірантів (докторантів), що мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Підрозділ

1.

Андрієнко Олена Олегівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

2.

Арамуні Вардан Гайкович

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

3.

Бокша Анастасія Костянтинівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

4.

Волощук Денис Богданович

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

5.

Воронцова Анна Сергіївна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

6.

Драгальчук Анна Русланівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

7.

Заваляєва Христина Мірбагірівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

8.

Заєць Наталія Юхимівна

Аспірант

Аспірантура УМО

9.

Запорожцева Юлія Віталіївна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

10.

Зоріна Єлизавета Владиславівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

11.

Інтер Влада Андріївна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

12.

Камінський Роман Євгенович

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

13.

Коваленко Владислав Михайлович

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

14.

Ковальчук Анжеліка Русланівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

15.

Конюшок Ганна Василівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

16.

Котовська Тамара Анатоліївна

Студент

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

17.

Кутовець Вадим Олегович

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

18.

Лисенко Анжеліка Русланівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

19.

Лось Олена Сергіївна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

20.

Мартиненко Олексій Сергійович

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

21.

Міновська Марія Вікторівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

22.

Морозова Катерина Павлівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

23.

Онищенко Альона Володимирівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

24.

Панченко Ірина Олександрівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

25.

Петрук Марина Вікторівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

26.

Репіна Яніна Олександрівна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

27.

Степанюк Олена Миколаївна

Студент

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

28.

Тихоненко Інна Русланівна

Студент

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

29.

Третяк Владислав Валерійович

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

30.

Федай Ольга Сергіївна

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

31.

Чельцов Владислав Євгенович

Студент

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

Голова організаційного
комітету                                                                                                                            С.П. Касьян

Секретар організаційного
комітету                                                                                                                            Т.І. Поліщук