Інформація організаційного комітету

Національна академія педагогічних наук України 
оголошує конкурс на посаду ректора 
Державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вчене звання та науковий ступінь, стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Вибори ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відбудуться 6 лютого 2018 року.               

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім’я президента, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри; автобіографію;  копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

 Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, Президія НАПН України, кімн. 214.

Телефон для довідок: 481-37-27, 481-37-21,

електронна пошта: ovgorova@ukr.net

20.11.2017 року

 

ГРАФІК проведення прямих таємних виборів представників з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками

ГРАФІК проведення прямих таємних виборів представників з числа студентів

ГРАФІК проведення прямих таємних виборів представників з числа штатних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ПРОТОКОЛ Зборів співробітників

СПИСКИ виборних представників , що мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

ГРАФІК зустрічей з кандидатом на посаду ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Кириченком Миколою Олексійовичем

ВИБОРИ РЕКТОРА
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ  ОСВІТИ»
ПРОВЕДЕНО
В  ПРИМІЩЕННІ  ЗАЛИ  ЗАСІДАНЬ  ВЧЕНОЇ  РАДИ  УМО

(м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3)

06  лютого  2018  року

з  09.00  до  15.00  год.

Результати голосування (ПРОТОКОЛ № 7 Виборчої комісії з виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» від «06» лютого 2018 року)