VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого- педагогічні проблеми вищої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика», яка відбудеться 16–18 березня 2023 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

Напрями конференції:

1. Методологія, історичний і компаративний дискурс розвитку педагогічної науки.

2. Організаційні, дидактичні та методичні засади реалізації дистанційного та змішаного навчання.

3. Цифрові трансформації в публічному управлінні та адмініструванні

4. Педагогічні засади інклюзивної освіти.

5. Інновації в освіті.

6. Загальна і вища освіта в умовах сучасних викликів.

7. Психолого-педагогічна і соціальна підтримка дітей і шкільної молоді, надання неформальної освіти для дорослих у воєнний і повоєнний період.

8. Актуальні проблеми освітнього менеджменту в публічному управлінні й адмініструванні.

До участі в конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники ЗВО, здобувачі першого, другого та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

Форми участі в конференції: дистанційно.

Публікація тез доповіді – безкоштовно!

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, китайська.

Контактна інформація: 096-110-21-92(Ялліна Вікторія Леонідівна, з 10:00 до 16:00).