МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВОЇ ДИДАКТИКИ»

Шановні педагоги закладів професійної освіти,

роботодавці і стейкголдери!

23 березня 2023 року об 11.00 Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з колективом НМЦ ПТО у Дніпропетровській області проводить міжрегіональний науково-практичний семінар «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики».

Актуальність теми заходу зумовлена тим, що 09 грудня 2022 року Міністр освіти і науки України під час засідання Уряду презентував програму великої трансформації «Освіта 4.0: український світанок», яка була підготовлена командою МОН на основних засадах та принципах Плану відновлення України, відповідно до якої заклади освіти мають стати активними учасниками реформи, а не пасивними її спостерігачами. Відповідно до програми МОН України у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України передбачає реалізацію провідного напряму трансформації – «Цифрова трансформація освіти і науки».

Цифрова реальність зумовлює визначення педагогічних пріоритетів у трансформації сутнісних позицій педагогічної науки, перегляду форм, методів, засобів і технологій навчання, виховання і розвитку здобувача освіти. На часі розроблення концептуальних положень цифрової педагогіки, зокрема цифрової дидактики.

У зв’язку з цим, наукового та педагогічного дискурсу потребують цифрові трансформації, що відбуваються саме в дидактиці та з’ясування шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Мета семінару: розширення освітнього і дослідницького простору цифрової освіти; пошук сучасних практик урізноманітнення форм і методів навчання, спрямованих як на потреби здобувачів освіти, так і на врахування вимог й запитів ринку праці та цифрового суспільства; привернення уваги до концепції навчання упродовж життя (Life Long Learning) в умовах глобальної цифровізації.

Пропонуємо ключові напрями для обговорення під час міжрегіонального науково-практичного семінару:

-     сучасні кейси реалізації цифрової стратегії розвитку ЗП(ПТ)О та шляхи формування цифрової компетентності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників;

-     модель викладача/педагогічного працівника в цифровій освіті, зміст його професійної підготовки та діяльності;

-     визначення структурних компонентів змісту освіти і принципів його структурування для цифрового освітнього процесу;

-     дослідження трансформації сутності і змісту дидактичних і педагогічних принципів організації освітнього процесу в умовах цифровізації навчання;

-     методи і засоби цифрового навчання;

-     форми організації та сучасні технології цифрового навчання;

-     вимірювання навчальних досягнень здобувачів освіти засобами цифрових технологій;

-     змішана форма навчання та організація цифрового освітнього процесу;

-     формування цифрової культури в закладах освіти, моніторинг цифровізації освітнього процесу (SELFIE  як інструмент для здійснення самоаналізу на рівні закладу освіти).

Форма участі ‒ дистанційна. Дистанційна участь (онлайн) в семінарі передбачає публікацію тез в е-збірнику матеріалів, що буде розміщений у цифровій бібліотеці БІНПО, електронній бібліотеці НАПН України.

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/NbjEmHAe23N4j5Gc8

 

Учасники семінару отримують сертифікат (за необхідності), який буде надісланий разом із е-збірником матеріалів на зазначену у реєстраційних відомостях про авторів електронну адресу.

Посилання на міжрегіональний семінар:

https://us02web.zoom.us/j/86068759209?pwd=UWRabFZqQ3ZScTkzODNQWjl1cEVQZz09

Ідентифікатор: 860 6875 9209

Код доступу: 698555

 

Щиро дякуємо за партнерство та просування спільних цінностей!

 

Контактний тел.: +380972797182 Юденкова Олена Петрівна, вчений секретар БІНПО, кандидат педагогічних наук.