БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ запрошує до участі у VІІI-ІЙ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ», яка відбудеться 15 грудня 2021 року об 11:00

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ

запрошуємо Вас до участі у

VІІI-ІЙ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»,

яка відбудеться 15 грудня 2021 року об 11:00  

 

Мета проведення заходу:обговорення актуальних проблем розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в умовах воєнного стану, упровадження інноваційних технологій навчання в системі освіти дорослих, гуманізації неперервної професійної освіти; обмін досвідом з питань навчання, самовиховання та саморозвитку особистості у системі освіти дорослих.

Формат заходу: до участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та закордонних закладів вищої та післядипломної освіти, методисти обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, здобувачі освіти, роботодавці та ключові стейкголдери.

Питання для обговорення на Міжнародній науково-практичній інтернет- конференції:

 1. Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів.
 2. Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в умовах воєнного стану.
 3. Зарубіжний досвід підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти.
 4. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності в системі неперервної освіти.
 5. Організація процесу навчання та виховання на гуманістичних засадах.
 6. Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах сталого розвитку.
 7. Психологічний супровід освіти дорослого населення в умовах воєнного стану.
 8. Використання відкритого контенту, відкритих освітніх ресурсів для розвитку ключових компетентностей замовників освітніх послуг.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Для реєстрації та участі в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції просимо до 10 грудня 2022 року:

 • пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/3BfdyBVTN6xuRnpo7
 • надіслати текст доповіді, презентаційні матеріали (за умови виступу на пленарному засіданні);
 • надіслати тези для розміщення в електронному збірнику матеріалів конференції.

Робота конференції передбачає проведення пленарного засідання в режимі онлайн.

Підключитися до конференції Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/89158493301?pwd=YW5saVpVTjJ4UmZMcGFhSWdienBhdz09

Ідентифікатор конференції: 891 5849 3301

Код доступу: 829686

Загальний доступ до трансляції буде відкрито на Youtube- каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/mOCaEXhFYLc

Учасникам конференції посилання для підключення та інструкцію буде надіслано 14 грудня 2022 року.

Тези доповідей учасників будуть розміщені в електронному збірнику матеріалів Міжнародної конференції.

Реєстрацією на участь у конференції автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

Матеріали конференції будуть розміщені в цифровій бібліотеці БІНПО (https://binpo.com.ua/цифрова-бібліотека-бінпо/) та в репозитарії кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО в Електронній бібліотеці НАПН України (https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dppm/).

Учасники конференції, які взяли участь у конференції з доповідями або надіслали матеріали до електронного збірника, отримають сертифікат учасника та електронний збірник матеріалів Міжнародної конференції.

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: pptam2021@gmail.com з поміткою «До участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції» до 10.12.2022

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ  МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники подають українською або англійською мовами на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший рядок: Назва доповіді, вирівнювання посередині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Один пропущений рядок.

Другий рядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним шрифтом; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи курсивом. Вирівнювання посередині. Один пропущений рядок.

Далі – текст доповіді із посиланнями на використані джерела. Один пропущений рядок.

Список використаних джерел – подається в кінці тез та оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

 

Приклад оформлення

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

 

Петренко М.М., к.е.н.,доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

 

ТЕКСТ ДОПОВІДІ

 

Список використаних джерел (за необхідності)

 

Додатки (за необхідності)

 

Контактні особи організаційного комітету:

Кулішов Володимир Сергійович – завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, к.п.н., доцент, тел.: 099-048-01-02;

Торба Наталія Григорівна – доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, к.псих.н., доцентка, тел.: 050-612-42-66;

Кривобок Анна Сергіївна – лаборантка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, тел.: 063-356-19-32

е-mail: pptam2021@gmail.com   

 

Фінансова основа проведення заходу: безкоштовно