НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ВИКЛИКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Для тих, хто цікавиться проблемами професійного розвитку педагога
Нової української школи, науковців і практиків, тренерів і координаторів НУШ,
управлінців і методистів, батьків, натхненників і реалізаторів освітніх змін!

Вийшов спеціальний випуск Всеукраїнського журналу «Методист» (№2 (74) лютий 2018 рік), присвячений актуальним питанням професійного розвитку педагога Нової української школи: викликам, проблемам, перспективам.

У спецвипуск журналу увійшли матеріали науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», підготовлені до круглого столу з онлайн-трансляцією, що відбувся на 22 лютого 2018 року.

У лютневому  номері  «МЕТОДИСТА»  читайте:

 1. Кириченко М.О. Соціальна відповідальність в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» / М.О. Кириченко // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 9-13. (0,4 др. арк.).
 2. Сорочан Т.М. Підготовка тренерів для навчання вчителів Нової української школи / Т.М. Сорочан // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 4-8. (0,4 др. арк.).
 3. Сидоренко В.В. Методична діяльність у суспільстві, яке навчається: виклики, проблеми, перспективи розвитку / В.В.Сидоренко // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 14–26. (0,5 др. арк.).
 4. Скрипник М.І. Модернізація вітчизняної освіти ХХІ ст.: проблема суб’єктності / М.І.Скрипник // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 28–33. (0,35 др. арк.).
 5. Фарухшина М.Ш. Педагогічний маркетинг у професійній діяльності педагога Нової української школи / М.Ш. Фарухшина // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 34–37. (0,2 др. арк.).
 6. Кравчинська Т. С. Професійний розвиток методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) в умовах впровадження Нової української школи / Т. С. Кравчинська // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 38–41. (0,35 др. арк.).
 7. Левченко В.В. Професійна мобільність. Соціально-психологічні чинники формування професійної мобільності особистості педагога в ситуаціях змін / В.В.Левченко // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018.– С. 42–46. (0,4 др. арк.).
 8. Єрмоленко А.Б. Синергія суб’єктів освітнього процесу в контексті Теорії поколінь / А.Б.Єрмоленко тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 47–51. (0,4 др. арк.).
 9. Ілляхова М.В. Креативні практики. Актуалізація креативних практик у професійному розвитку педагогічних працівників / М.В.Ілляхова // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 52–58. (0,5 др. арк.).
 10. Панченко Л.Ф. Масові онлайн відкриті курси для розвитку педагога Нової української школи / Л.Ф.Панченко // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 59–63. (0,4 др. арк.).
 11. Самойленко О.О. Використання хмарних технологій у професійному розвитку педагогічних працівників / О.О.Самойленко //  тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 64–67. (0,3 др. арк.).
 12. Просіна О.В. Інтеграція в НУШ. Інтегрований підхід в освітньому процесі / О.В.Просіна // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 68–71. (0,3 др. арк.).
 13. Ніколенко Л.Т. Нова українська школа: інтеграційний підхід у початковій загальній освіті / Л.Т.Ніколенко // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 72–74. (0,2 др. арк.).
 14. Швень Я.Л. Когнітивна гнучкість. Нейропсихологічні особливості когнітивної гнучкості як базової навички особистості нової формації / Я.Л.Швень // тематичний випуск журналу «Методист». – № 2 (74) – лютий. – 2018. – С. 75–79. (0,35 др. арк.).