Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду ректора Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

 Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті НАПН України. Вибори ректора Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» відбудуться 7 березня                   2023 року.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

довідку про наявність або відсутність судимості;

витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення або пов’язані з корупцією правопорушення;

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки та / або інших документів, які підтверджують стаж роботи (у разі наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта),   можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,             52-А, Президія НАПН України, кімн. 214

Телефон для довідок: 481-37-27, 481-37-21, 097-211-79-44.

 

                                         Опубліковано 12 грудня 2022 року