ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗДІЙСНЮЄ ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО ЗАПИТІВ ТА ПОТРЕБ В УМОВАХ ВІЙНИ

Шановні колеги!

З огляду на виникнення нових викликів для системи освіти України, збереження актуальності питань якісного забезпечення освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році, а також необхідність пошуку спільних шляхів для подолання наявних загроз, Державна служба якості освіти України здійснює вивчення питання адаптації освітнього процесу до запитів та потреб в умовах війни.

У рамках згаданого вивчення проводиться опитування керівників, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів вищої освіти міста Києва (у тому числі переміщених) з метою з’ясування думки про організацію освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році в умовах продовження воєнних (бойових) дій.

Просимо вас сприяти організації проведення опитування серед науково-педагогічних працівників, а також здобувачів вищої освіти ваших закладів.

Анкети будуть доступні з 12 до 19 грудня 2022 року за посиланнями:

для керівників ЗВО  https://forms.gle/5WP149SWfHFebsyJ7;

для науково-педагогічних працівників https://forms.gle/7S1i1rSBtatfSJhz6;

для здобувачів вищої освіти – https://forms.gle/GLQvstV1h4g6QE4e9.