ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ І РОЗРОБОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА 2022 РІК!

 

«УНІВЕРСІАДА-2022»

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології 
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

проводить
Міжнароднийконкурс на кращий науковий проєкт і розробку здобувачів освіти 

Формат конкурсу: очно-дистанційний з використання платформи Zoom.

Про конкурс

ЗАЯВКА учасника конкурсу наукових проєктів чи розробок

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ І РОЗРОБОК