ВІДБУДЕТЬСЯ ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР

6 жовтня о 12-00 на кафедрі публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології відбудеться фаховий науковий семінар

 

Рішенням Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України від 15.09.2021 року протокол № 8 (наказ № 01-01/523  від 21.09.2021) кафедру публічного управління і проектного менеджменту визначено структурним підрозділом, де проводиться попередня експертиза дисертації аспіранта 2017 року набору за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Сандрачука Ярослава Володимировича на тему: «Розвиток адміністративної юстиції в системі публічної влади», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Головуючим обрано завідувача кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктора наук з державного управління, професора Карташова Євгена Григоровича.

Секретарем призначено кандидата наук з державного управління, доцента кафедри публічного управління і проектного менеджменту Шмагун Антоніну Вікторівну.

До участі у фаховому науковому семінарі запрошені:

Ткачова Наталія Миколаївна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

Халецька Аліна Анатоліївна - доктор наук з державного управління, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування імені А. Малашевича Національного університету «Києво-Могилянська академія»,

Руденко Ольга Мстиславівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту Національного університету «Чернігівська політехніка»,

Дубич Клавдія Василівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охорони здоров’я Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика,

Серьогіна Наталія Олексіївна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

Рецензенти дисертаційної роботи:

Карташов Євген Григорович - доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту,

Ковтун Оксана Анатоліївна - кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту.

 

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у роботі фахового наукового семінару (ауд. 407, 1 корпус) або онлайн на платформі Zoom за посиланням:

https://zoom.us/j/97961941370?pwd=dmcwb2dqelJWcmN0dHloYlFkZ0RXQT09

Ідентифікатор конференції: 979 6194 1370

Код доступу: 552066