25 грудня - святковий день

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів
про працю України щодо святкових і неробочих днів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 73 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) такі зміни:

абзаци третій і п'ятий частини першої викласти в такій редакції:

"7 січня і 25 грудня - Різдво Христове";

"1 травня - День праці";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"7 січня і 25 грудня - Різдво Христове".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 листопада 2017 року
N
 2211-VIII