АНОНС ПРИЙОМУ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ EDUCATION: MODERN DISCOURSES

Шановні освітяни! Національна академія педагогічних наук України анонсує прийом статей до наукового журналу Education: Modern Discourses, № 5, 2022.  (emdnaes.org.ua).
Науковий журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» (наказ МОН України від 27 вересня 2021 р. № 1017).

До друку приймаються результати наукових досліджень за такими напрямами:

• Освіта в контексті сучасних викликів і трансформацій.

• Філософія та історія освіти

• Педагогічна компаративістика та міжнародна освіта

• Вища та університетська освіта

• Освіта дорослих

• Професійна освіта і навчання

• Загальна середня освіта

• Освітні технології

• Персоналії в освіті

Термін прийому статей – до 01 листопада 2022 року.

• Умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше не публікувалися.

• Приймаються статті виключно англійською мовою з анотаціями англійською та українською мовами.

З вимогами до оформлення можна ознайомитися на сайті журналу Education: Modern Discourses у рубриці «Інформація для авторів».

• Рукопис статті надсилати на електронну скриньку журналу emdnaes@gmail.com.

• Рукописи, оформлення яких не відповідає технічним вимогам, прийматися не будуть.

• До публікації допускаються статті, що успішно пройшли подвійне «сліпе» рецензування.

• Статтям присвоюється ідентифікатор цифрового об’єкту (Digital Object Identifier – DOI) з метою забезпечення перехресного зв’язку публікацій наукових журналів за допомогою цифрової ідентифікації об’єктів.

Журнал видається раз на рік з 2018 року. Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 231-41-12981Р.

Головний редактор – Василь Кремень, Президент Національної академії педагогічних наук України,  

Заступники головного редактора: Володимир Луговий, Віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Світлана Сисоєва, Академік-секретар відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Education: Modern Discourses індексовано у таких базах даних, реєстрах і пошукових системах: Crossref; Directory of Open Access Journals, DOAJ; Наукова періодика України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; Index Copernicus International; Directory of Open Access Scholarly Resources, ROAD; OCLC WorldCat; Google Академія; ERIH PLUS (the European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).