ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України розширив можливості для вибору абітурієнтів!

Відповідно до рішення засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року (протокол №112) та наказу МОНУ №1518-л від 10 жовтня 2018 року «Про ліцензування освітньої діяльності», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України має право здійснювати освітню діяльність за  другим (магістерським) рівнем,   галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»,  спеціальність: 016 «Спеціальна освіта», спеціалізація: «Спеціальна освіта (за нозологіями)»,  освітня кваліфікація: магістр спеціальної освіти (за нозологіями), професійна кваліфікація: «Викладач закладу вищої освіти. Учитель-дефектолог (за нозологіями)». Термін навчання – 2 роки, форма навчання – заочна.