ДЗВО «Університет менеджменту освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Центрального інституту післядипломної освіти:

- завідувача кафедри: відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій – 1 одиниця. Заробітна плата: посадовий оклад 11410,80 грн. + доплати за науковий ступінь та вчене звання + надбавка за вислугу років.

Вимоги до кандидата на посаду завідувача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;

професора кафедри: відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій – 1 одиниця. Заробітна плата: посадовий оклад 10788,09 грн. + доплати за науковий ступінь та вчене звання + надбавка за вислугу років.

Вимоги до кандидатів на посади професора кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, ступінь вищої освіти магістр (спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук та вчене звання професора (доцента) або старшого наукового співробітника відповідно до профілю кафедри. Науково-педагогічний стаж  у закладах вищої чи післядипломної освіти – не менше 5 років, є автором підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових праць, готує науково-педагогічні кадри;

доцента кафедр: філософії і освіти дорослих1 одиниця; психології управління1 одиниця. Заробітна плата: посадовий оклад 10135,41 грн. + доплати за науковий ступінь та вчене звання + надбавка за вислугу років.

Вимоги до кандидатів на посади доцентів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата (доктора) наук, як правило, вчене звання доцента, або старшого наукового співробітника, викладає дисципліни за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності у закладах вищої чи післядипломної освіти – не менше 3 років;

- старшого викладача кафедри: психології управління – 1 одиниця. Заробітна плата: посадовий оклад 8891,10 грн. + доплата за науковий ступінь + надбавка за вислугу років.

Вимоги до кандидатів на посади старшого викладача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата наук або (доктора філософії) або кваліфікацію магістра за профілем кафедри без вимог до стажу наукової, науково-педагогічної роботи.

Для участі в конкурсі необхідно надати:

- заяву про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію;

- ксерокопію першої та другої сторінки паспорта громадянина України;

- копії дипломів про вищу освіту (другий рівень разом з додатками), дипломів та атестатів про науковий ступінь і вчене звання;

- копії документів про підвищення кваліфікації, стажування тощо;

- список наукових публікацій, оформлений відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.);

- довідку про проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;

- довідка про проходження флюорографічного огляду;

- характеристики, рекомендації тощо.

Строк подачі заяви та документів претендентами на зайняття вакантної посади місяць з дати оголошення конкурсу в газеті та на сайті Університету.

Умови праці відповідно до ст. 43 Конституції України.

Університет житлом не забезпечує.

Заяви та документи приймаються Конкурсною комісією за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а (корпус 2, відділ роботи з персоналом, кімната 422-423 з 9.00 до 16.00 год.) з 19 серпня 2021 р. по 17 вересня 2021 р.

З Порядком проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного закладу освіти «Університет менеджменту освіти» можна ознайомитися на сайті Університету (umo.edu. ua)

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за телефонами: (044) 481-38-37 та (044) 481-38-10 + внутрішній 827.

Документи, що не відповідають вимогам, прийматися до розгляду Конкурсною комісією не будуть.