ІV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ «ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»

27 жовтня 2022 року (зареєстровано в УкрІНТІ, посвідчення № 398 від 07.09.2022).

Співорганізатори: Міністерство освіти і науки України; Національна академія наук України; Національний центр «Мала академія наук України»; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Інститут обдарованої дитини НАПН України; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Інститут цифровізації освіти НАПН України; Спілка жінок Кіровоградщини; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»; Криворізький природничо-науковий ліцей; Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»; Херсонський політехнічний фаховий коледж; Кафедра професійної та вищої освіти ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Комунальний заклад «Рішельєвський науковий ліцей»; Криворізький природничо-науковий ліцей; Громадська організація «Стратегія майбутнього»; Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Донецький державний університет внутрішніх справ; Центр українсько-європейського наукового співробітництва; Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти.

НАУКОВІ СЕКЦІЇ Й НАПРЯМИ РОБОТИ ОНЛАЙН-ФОРУМУ:

 1. Теоретичні і методичні підходи щодо забезпечення ефективної діяльності закладів освіти в умовах воєнного стану.
 2. Особистісна самореалізація вчителя та учня в інноваційному освітньому просторі.
 3. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти.
 4. Багаторівнева система підготовки вчителя.
 5. Трансдисциплінарна парадигма наукової освіти: євроінтеграційний аспект.
 6. Цифровізація як ключовий фактор розвитку освіти ХХІ ст.
 7. Цифрові платформи та цифровий контент щодо дистанційної форми навчання.
 8. Психолого-педагогічні проблеми дистанційного і змішаного навчання.
 9. Розвиток інтелекту і суб’єктності у віртуальному освітньому просторі.
 10. Адаптивні системи в освіті: виклики сьогодення.
 11. STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку.
 12. Юридична освіта
 13. Підготовка кваліфікованих кадрів в умовах війни та повоєнного відновлення України.

У РАМКАХ ФОРУМУ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ СИСТЕМИ МАН УКРАЇНИ ТА ВСІХ ОХОЧИХ БУДЕ ПРОВЕДЕНО ПРАКТИЧНІ ОНЛАЙН-СЕМІНАРИ:

 1. Методичні рекомендації з впровадження інноваційної практики «STEM-школа з побудови модульного оригамі». Тренер: Дубініна Оксана Володимирівна – старша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, кандидатка педагогічних наук, доцентка.
 2. Методичні рекомендації з впровадження інноваційної практики «STEAM-школа “Наука крізь мистецтво”». Тренери: Казакова Ольга Ігорівна – молодша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України; Шеменьова Юлія Володимирівна – молодша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, докторка філософії (Phd).
 3. Методичні рекомендації з впровадження інноваційного освітнього курсу «Хімічні технології» на базі секції Малої академії наук України. Тренер: Казакова Ольга Ігорівна – молодша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, керівниця секції «Хімічні технології» відділення хімії та біології Київської Малої академії наук.
 4. Методичні рекомендації з впровадження інноваційної практики «Економічний коворкінг “Підприємницька грамотність молодого науковця”». Тренер: Бурлаєнко Тетяна Іванівна – старша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Регламент роботи онлайн-форуму:

пленарне засідання (11:00–13:00);
секційні доповіді (13:00–15:00);
практичні онлайн-семінари (15:00–16:00).

Реєстрація для участі (до 10 жовтня 2022 року) в онлайн-форумі:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC4OLHn94IjKxua_hxS15I4CQtH6yACHPQkW0WA5ZuQHxrGA/viewform

Програму форуму й покликання на платформу трансляції буде надіслано всім зареєстрованим учасникам.

Тези доповідей приймаються до 10 жовтня 2022 року на електронну адресу: evvevv@ukr.net (Вікторія Ємець). Контактний телефон: +380953980772.

Участь у Форумі безкоштовна!

Тези онлайн-форуму будуть опубліковані в електронному вигляді і разом із сертифікатами надіслані учасникам.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези мають відповідати тематиці онлайн-форуму, бути літературно опрацьованими. Співавторів має бути не більше трьох. Автори відповідають за вірогідність викладеного матеріалу. Матеріали, які будуть включені до збірника, подаватимуться в авторській редакції. Обсяг тез – не більше трьох сторінок друкованого тексту в редакторі WORD; формат аркуша – А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ автоматичний 1,25 см; всі поля: 20 мм; вирівнювання по ширині. Назву тез друкують по центру великими літерами (шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний); нижче праворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора, посада, назва освітнього закладу/ установи, організації, населеного пункту, e-mail автора (шрифт Times New Roman, кегль 12). Список використаних джерел (шрифт Times New Roman, кегль 12) подається наприкінці і складається за чергою посилань у тезах доповіді. Посилання на джерела в тексті робляться у квадратних дужках. Оформлення літературних джерел має відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Зразок оформлення тез наведено.

Редакційна колегія має право відмовляти в публікації тез, що не відповідають наведеним вище вимогам або подані несвоєчасно. Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати наукове редагування тез.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

НАУКОВО–ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
СТВОРЕННЯ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ОНТОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Дем’яненко Валентина Борисівна,
кандидатка педагогічних наук,
завідувачка відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного
центру «Мала академія наук України»,
м. Київ, demyanenko@i.ua

Аналіз зарубіжних і вітчизняних досліджень щодо створення онтологічних навчальних середовищ свідчить, що…

Список використаних джерел

КОНТАКТИ:
Вікторія Ємець, тел.: +380953980772, еmail: evvevv@ukr.net