КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ЗОЛОТОЇ МЕДАЛІ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

ЗАПРОШУЄМО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

взяти  участь  у Конкурсі Національної академії наук України

на здобуття  Золотої медалі імені В. І. Вернадського

Національної академії наук України.

 

Детальна інформація про конкурс:

 

Національна академія наук України
оголошує конкурс на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського
Національної академії наук України

Для відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди 85-річчя створення Академії Національною академією наук України було засновано Золоту медаль імені В. І. Вернадського.

Щорічно до дня народження академіка В. І. Вернадського присуджують дві золоті медалі – одна вітчизняному і одна зарубіжному вченому.

Умови конкурсу розміщено на сайті НАН України https://bit.ly/3OLni9A

Граничний термін подання документів на конкурс – 12 листопада 2022 року

У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського можуть брати участь:

  1. дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їхньої постійної роботи;
  2. зарубіжні вчені;
  3. окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.

Право висунення робіт на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського надається:

а) дійсним членам, членам-кореспондентам та іноземним членам НАН України;
б) науковим установам, закладам вищої освіти та науковим радам НАН України;
в)науковим та науково-технічним товариствам, іншим громадським об’єднанням учених;
г) науково-технічним (технічним) радам міністерств, відомств, науково-виробничих об’єднань, конструкторських бюро, промислових підприємств.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та вимоги щодо їхнього подання містяться в оголошенні про конкурс.

Усі матеріали подаються на адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України.

Телефони для довідок: (044) 239-64-24(044) 239-64-63).