Конкурси проєктів із виконання наукових досліджень від Національного фонду досліджень України

Шановні колеги! Національний фонд досліджень України задля стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, розвитку національного дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури в Україні та її інтеграції до світової дослідницької інфраструктури, сприяння налагодженню науково-технічного співробітництва між науковими установами, закладами вищої освіти та представниками реального сектора економіки і сфери послуг та популяризації наукової і науково-технічної діяльності оголосив про проведення таких конкурсів:

Детальніше 

  1. Конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень».  

Метою конкурсу є відбір проєктів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури як сукупності засобів, ресурсів та пов’язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством для проведення досліджень на найвищому рівні, зокрема для створення нових та підтримки наявних наукових підрозділів, їх мережевих структур, центрів колективного користування, архівів та/або бібліотек наукової інформації тощо, які в результаті виконання таких проєктів можуть досягти можливості стабільного залучення фінансування на умовах, що дозволять їм організувати самостійну роботу з проведення наукових досліджень на рівні найкращих світових стандартів.

  1. Конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, спрямованих на зміцнення стійкості та обороноздатності країни «Наука для зміцнення обороноздатності України». 

Метою конкурсу є фінансування колективних наукових прикладних проєктів, спрямованих на зміцнення обороноздатності України та забезпечення її спроможності реагувати на мілітарні виклики.

  1. Конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок «Передова наука в Україні». 

Метою конкурсу є відбір проєктів для надання грантової підтримки на виконання передових фундаментальних досліджень, які передбачають постановку і розв’язання актуальних наукових проблем провідними та молодими вченими задля забезпечення конкурентоспроможності України у світі, розвитку національного дослідницького простору та його інтеграцію до світового дослідницького простору.

Запрошуємо до участі! Долучайтеся!