МІЖНАРОДНЕ ДІСТАНЦІЙНЕ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА БАЗІ БІЛОСТОЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ПОЛЬЩА)

 

Шановні колеги!

«Європейська ліга професійного розвитку» разом із Білостоцьким університетом (факультет Наук про Освіту), організовує дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування за темою: «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи».

Дати проведення: 17 жовтня - 25 листопада 2022 року.

Тема стажування: «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклик, рішення, перспективи».

Метою стажування є поглиблення знань і розвиток компетенцій науково-дидактичного колективу українських університетів із точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті.

Учасники стажування, використовуючи посилання на літературу по темі, аналіз прикладів, а також практичні завдання:

а) покращать свої компетенції у застосуванні різних методів та форм роботи зі студентами (навчання творчому мисленню, праця методом тьюторингу, інтерактивні онлайн інструменти) та вдосконалять свої дослідницькі навички (написання наукових статей, мистецтво публічних виступів);

б) зможуть оцінити потенційні переваги та проблеми застосування цих методів і форм у своїх навчальних закладах;

в) розроблять конкретні рішення для впровадження нових практик у різні сфери власної науково- педагогічної діяльності.

Стажування організоване за допомогою програмного комплексу ZOOM із професійним перекладом на українську мову

Кожному учаснику стажування видається сертифікат про проходженняміжнародного стажування тривалістю 180 годин (6 кредитів ECTS).

Детальна інформація щодо участі та вартості стажування на сайті https://elpd.com.ua/stazuvania-uwb/
або за тел. +38063 333 91 52.

 

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА ОНЛАЙН-СТАЖУВАННЯ

«Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи»

МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО НАВЧАННЯ

Презентація спікерів, факультету наук про освіту UwB, загальні положення про стажування – dr Marta Kowalczuk- Walędziak, заступник декана з міжнародного співробітництва факультету Наук про Освіту UwB.

Лекція 1. Тьюторинг в роботі викладача – dr Marta Kowalczuk-Walędziak, заступник декана з міжнародного співробітництва Факультету наук про освіту UwB. [Суть і принципи академічного тьюторингу; основні інструменти в роботі тьютора; напрямки застосування тьюторингу у вищій освіті – магістерські та аспірантські семінари].

МОДУЛЬ 2. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Лекція 2. Розвиток творчого мислення студентів – dr Beata Kunat, кафедра загальної педагогіки та методології педагогічних досліджень, Факультет наук про освіту UwB. [Методи подолання жорсткості мислення і творчого вирішення проблем; розвиток уявного мислення та пізнавальної цікавості; розвиток асоціативних здібностей].

Лекція 3. Онлайн-освіта – інструменти для активізації студентів – lic. Tomasz Krynicki, тренер з освітніх технологій, веб-майстер, продюсер звуку та світла, Факультет наук про освіту UwB. [у т.ч. Canva - презентація принципів використання, переваг і недоліків, корисності в навчальній роботі академічного викладача].

МОДУЛЬ 3. ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ НА ДОСЛІДЖЕННЯ

Лекція 4. Стипендії, стажування, гранти на дослідження - як підготувати хорошу заявку? dr.hab. Urszula Wróblewska, кафедра історії та теорії освіти, Факультет наук про освіту UwB. [Вимоги до хороших заявок для грантів; основні вітчизняні та іноземні джерела фінансування досліджень та стажувань; аналіз зразків заявок на гранти з останніх конкурсних видань].

МОДУЛЬ 4. ОСВІТА В ПОСТКОВІДНИЙ ЧАС – МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Лекція 5. Навчальний простір під час пандемії коронавірусу – досвід студентів – dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar, prof. UwB, продекан Факультету наук про освіту UwB. [у т.ч. проблеми та виклики у навчанні студентів під час пандемії Covid-19; презентація результатів власних досліджень; висновки для проєктування онлайн-освіти та організації роботи університету в постковідний час].

МОДУЛЬ 5. ПОШИРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лекція 6. Теорія і практика публічних виступів - dr Bożena Tołwińska, кафедра порівняльної педагогіки Факультету наук про освіту UwB. [основні принципи публічних виступів; чотири ключові напрямки розвитку навичок публічних виступів].

МОДУЛЬ 6. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

Лекція 7. Універсальний дизайн у вищій освіті - dr hab. Tomasz Bajkowski, prof. UwB, заступник декана з дидактики на факультеті Наук про Освіту [в т.ч. сутність універсального дизайну; компетенції персоналу в області універсального дизайну; впровадження універсального дизайну в навчальні програми – приклади позитивних практик].

МОДУЛЬ 7. ПУБЛІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ЖУРНАЛАХ

Лекція 8. Публікація праць в престижних наукових журналах – від ідеї до реалізації – dr hab. Krzysztof Sawicki, кафедра творчої ресоціалізації Факультету наук про освіту UwB. [Структура наукової статті; вибір журналу; редакційні та рецензійні вимоги; як відповідати на коментарі рецензентів; переклад та коректура].

Підсумок стажування - dr Marta Kowalczuk-Walędziak, заступник декана з міжнародного співробітництва Факультету наук про освіту UwB.