НА КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ВІДБУДЕТЬСЯ ФАХОВИЙ СЕМІНАР ІЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЇ ВИШНЕВСЬКОЇ ГАННИ ПЕТРІВНИ

Глибокоповажні колеги!

12 грудня 2023 року на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбудеться фаховий семінар із попередньої експертизи дисертації.

15.00-17.00 – фаховий семінар здобувача наукового ступеня доктора філософії Вишневської Ганни Петрівни за темою «Етнокультурні тенденції розвитку змісту шкільної освіти (90-ті рр. ХХ-10 рр. ХХІ століття)» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки».

Науковий керівник Кириченко Микола Олексійович, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Фаховий семінар відбудеться за посиланням:

https://us06web.zoom.us/j/81274221982?pwd=QDCltKV5mDH4tCR5ba7vPVRidZ0tCX.1

З повагою кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».