НА КАФЕДРІ ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЦІПО ДЗВО «УМО» ВІДБУДЕТЬСЯ ФАХОВИЙ СЕМІНАР ІЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЇ КВЯТКОВСЬКОЇ АННИ ОЛЕГІВНИ

Глибокоповажні колеги!

07 травня 2024 року на кафедрі відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбудеться фаховий семінар із попередньої експертизи дисертації.

Об 11:30 відбудеться публічна презентація наукових результатів дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії Квятковської Анни Олегівни за темою «Професійна підготовка майбутніх фахівців з телекомунікацій в умовах змішаного навчання» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»; науковий керівник Карташова Любов Андріївна, доктор педагогічних наук, професор.

Фаховий семінар відбудеться за посиланням:

https://bbb.umo.edu.ua/rooms/mk6-uo5-jec-gog/join