Наукові читання в межах комплексу наукових заходів, присвячених пам’яті видатного українського вченого-Василя Павловича Яковця

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Кафедра університетської освіти і права
 

І НАУКОВІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМЯТІ ПРОФЕСОРА В. П. ЯКОВЦЯ
 

 В межах комплексу наукових заходів,
присвячених пам’яті видатного українського вченого-Василя Павловича Яковця,
кафедра університетської освіти і права проводить наукові читання

які відбудуться 15 грудня 2017  року у м. Києві

на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

На наукові читання запрошуються педагогічні та науково-педагогічні працівники, керівники освітніх організацій, державні службовці, представники громадських організацій, аспіранти, докторанти, які прагнуть дослідити наукові погляди професора В. П. Яковця, а також обґрунтувати власні думки щодо актуальних питань розвитку сучасної освіти.

За результатами заходу буде опубліковано ряд доповідей у фахових виданнях Університету.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ:

Доповіді учасників, оформлені у вигляді наукових статей, можуть бути опубліковані у фахових виданнях Університету:

«Вісник післядипломної педагогічної освіти».

Вартість публікації 25 гривень за 1 сторінку.

Статті подаються в редакційно-видавничий відділ Васильченко Яніні (контактний телефон 044-481-38-53, E-mail: ya.vasilchenko@gmail.com).

Електронний журнал «Теорія та методика управління освітою».

Статті подаються Дубініній Оксані (контактний телефон 0632306717

Вартість публікації 21 гривня за 1 сторінку.

Вимоги до оформлення наукової статті розміщено на сайті ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

(режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/redakcion_vitd/6_vymog_nauk_stat.pdf)