ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ І РОЗРОБОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА «УНІВЕРСІАДА-2024»

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

Державного закладу вищої освіти

«Університет менеджменту освіти» НАПН України

проводить Всеукраїнський конкурс на кращий науковий проєкт і розробку здобувачів освіти.

Формат конкурсу: дистанційний з використання платформи Zoom.

Мета конкурсу – розкриття творчого потенціалу особистості, сприяння розвитку проєктної діяльності здобувачів освіти, набуття молодим поколінням соціального досвіду, підтримка обдарованої молоді.

Напрями конкурсу:

  • Психологія

  • Основи економіки

  • Основи менеджменту

  • Іноземні мови (англійська)

  • Українська мова та література

  • Математика

  • Фізика

  • Біологія та екологія

  • Історія України

  • Комп’ютерні науки.

Для участі у конкурсі запрошуються здобувачі освіти віком від 14 років до 18 років, які виявили бажання займатися науково-дослідницькою діяльністю та мають власні наукові надбання.

Етапи проведення конкурсу:

І етап – подання робіт, рецензування науковцями ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відбір робіт для захисту до 05 лютого 2024 року;

ІІ етап – захист проєктів та визначення за кількістю балів переможців конкурсу – 13 лютого 2024 року (11:00 год.).

Партнерами проєкту виступають:

Асоціація міжнародних та всеукраїнських громадських організацій«CHILD.UA»(https://child.ua);

УВАГА!

Учні-члени МАН – беруть участь в «Універсіаді» на загальних підставах.

Переможці районного (міського, обласного) конкурсу науково-дослідних робіт подають роботи на рецензування поза конкурсом і запрошуються на конференцію (ІІ етап) 13 лютого 2024 року.

Усі матеріали приймаються до участі у конкурсі після перевірки на плагіат та рецензування незалежними експертами. Наукові проєкти і розробки здобувачів освіти, які подаються на конкурс мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані.

Якщо конкурсна робота не містить практичної значущості; не відповідає напрямам конкурсу; виконано з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача; не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки), конкурсна комісія залишає за собою право не приймати такі проєкти і розробки до участі у конкурсі.

Вимоги до оформлення наукових проєктів і розробок:

Структура роботи:

ВСТУП (висвітлюється актуальність, мета та завдання проєкту);

РОЗДІЛ І (здійснюється теоретичний опис та аналіз теоретичної й практичної складових проєкту чи розробки);

РОЗДІЛ ІІ (висвітлюються практичні результати проєкту або його аналітична значущість)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Технічні вимоги до оформлення проєкту:

Обсяг – до 50 повних сторінок у форматі А4, заповнення останньої сторінки до вступу, розділів, висновків не менше 75%, набраних в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14, абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати.

Список використаних джерел має містити не більше 50 найменувань та оформлюється відповідно до стилю IEEE (IEEE cтиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь то параграф або цитата).

Сервіс автоматизованого оформлення списків використаних джерел «Grafiati»: https://www.grafiati.com/.

Контактні особи: Оксана Дубініна (м. Київ, +38(066)708-79-16), Тетяна Бурлаєнко (м. Київ, +38(099)383-96-17)

Заявки на участь та конкурсні матеріали з позначкою «На конкурс»направляти на e-mail: conf_nnimp@ukr.net

Адреса: вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, http://umo.edu.ua/

Ми в соціальних мережах

Facebook:

https://www.facebook.com/umo.edu.ua

https://www.facebook.com/vstupUMO

https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=share

Instagram: https://instagram.com/university_of_edu_management_

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvvxuIWlbzpWtE1pFjPoVcA

ПРОГРАМА КОНКУРСУ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ І РОЗРОБОК ВСЕУКРАЇНСЬКА «УНІВЕРСІАДА-2024»