Оголошується конкурс на заміщення тимчасово зайнятих посад

«Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» оголошує конкурс на заміщення тимчасово зайнятих посад:

завідувача кафедри (університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (надалі – ЦІППО) – 1 одиниця, філософії і освіти дорослих ЦІППО – 1 одиниця, економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (надалі – ННІМП) – 1 одиниця, управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП – 1 одиниця).

Вимоги до кандидатів на посади завідувачів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, ступінь вищої освіти магістр (спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи ‑ не менше 5 років;

 

професора кафедри (державної служби та менеджменту освіти ЦІППО – 3 одиниці, психологія управління ЦІППО – 1 одиниця, університетської освіти і права ЦІППО – 2 одиниці, відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО – 1 одиниця, економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП – 1 одиниця, психології та особистісного розвиткуННІМП – 0,75 одиниці).

Вимоги до кандидатів на посади професорів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, ступінь вищої освіти магістр (спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук та вчене звання професора (доцента), відповідно до профілю кафедри. Науково-педагогічний стаж – не менше 5 років.                  

Додаткові вимоги до кандидата на посаду професора кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО: наявність досвіду управлінської діяльності центральних та місцевих органах державної влади з питань упровадження державної політики з розвитку професійно-технічної (професійної) освіти, наукового та навчально-методичного забезпечення її функціонування, законотворчої діяльності з професійної освіти та навчання; проходження закордонного стажування з питань професійної освіти; автор не менше трьох друкованих праць з проблематики розвитку професійно-технічної освіти;

доцента кафедри (відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО – 1 одиниця, державної служби та менеджменту освіти ЦІППО – 1 одиниця, психології управління ЦІППО – 0,5 одиниці, університетської освіти і права ЦІППО – 0,5 одиниця, економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП – 2 одиниці, психології та особистісного розвиткуННІМП – 0,75 одиниці, управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП – 2 одиниці по 0,75.

Вимоги до кандидатів на посади доцентів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, ступінь вищої освіти магістр (спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук та вчене звання доцента або старшого наукового співробітника відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;

- старшого викладача кафедри (відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО – 2 одиниці, державної служби та менеджменту освіти ЦІППО – 5 одиниць, філософії і освіти дорослих ЦІППО – 1 одиниця, психології та особистісного розвиткуННІМП – 1 одиниця та 0,25 одиниць, управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП – 1 та 0,25 одиниць, університетської освіти і права ЦІППО – 1 та 0,25 одиниць).

Вимоги до кандидатів на посади старших викладачів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата наук або ступінь вищої освіти магістр (спеціаліст), що відповідає дисциплінам, які викладаються за профілем кафедри. Стаж наукової, науково-педагогічної роботи – не менше 2 років.

Додаткові вимоги до кандидатів на посади старших викладачів:

-  кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО (3 посади): науковий ступінь кандидата наук з державного управління або проходження передзахисту дисертаційного дослідження на здобуття вченого ступеня кандидата наук з державного управління, наявність друкованих праць з питань державного управління за період останніх трьох років;

-  кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО (2 посади): наявність дисертаційних матеріалів, затверджених протоколом засідання кафедри, наявність друкованих праць з питань державного управління за період останніх трьох років;

- кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП: досвід роботи з іноземними громадянами; 

директора наукової бібліотеки.

Вимоги до кандидатів на посаду директора: громадянство України, вільне володіння державною мовою, повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі бібліотечної справи – не менше 5 років. 

Для участі в конкурсі необхідно надати:

- заяву про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію;

- ксерокопію першої та другої сторінки паспорта громадянина України;

- копії дипломів про вищу освіту (другий рівень разом з додатками), дипломів та атестатів про науковий ступінь та вчене звання;

- копії документів про підвищення кваліфікації, стажування тощо;

- список наукових публікацій, оформлений відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.);

- довідку про проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;

- довідка про проходження флюорографічного огляду.

- характеристики, рекомендації тощо.

Університет житлом не забезпечує.

Заяви та документи приймаються Конкурсною комісією за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а (корпус 2, відділ роботи з персоналом, кімната 422-424 з 9.00 до 16.00 год.), протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за телефонами: (044) 481-38-37 та (044) 481-38-10 + внутрішній 827.

Документи, що не відповідають вимогам, прийматися до розгляду Конкурсною комісією не будуть.