Оголошується конкурс на заміщення тимчасово зайнятих посад Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти

«Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» оголошує конкурс на заміщення тимчасово зайнятих посад Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти:

завідувача кафедри: публічного адміністрування та менеджментуосвіти – 1 одиниця.

Вимоги до кандидата на посаду завідувача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, доктор наук, професор відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи ‑ не менше 5 років;

професора кафедри: психології управління– 1 одиниця.

Вимоги до кандидата на посади професора кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура. Науковий ступінь доктора  наук та вчене звання професора (доцента), відповідно до профілю кафедри. Науково-педагогічний стаж – не менше 5 років.

доцента: відділу науково-організаційної роботи – 1 одиниця; кафедри психології управління – 1 одиниця, кафедри університетської освіти і права – 2 одиниці.

Вимоги до кандидатів на посади доцентів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура. Науковий ступінь кандидата наук та вчене звання доцента відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;

- старшого викладача кафедри: філософії і освіти дорослих – 1 одиниця, університетської освіти і права – 2 одиниці.

Вимоги до кандидатів на посади старших викладачів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата наук або ступінь вищої освіти магістр (спеціаліст), що відповідає дисциплінам, які викладаються за профілем кафедри. Стаж наукової, науково-педагогічної роботи – не менше 2 років. 

Для участі в конкурсі необхідно надати:

- заяву про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію;
- ксерокопію першої та другої сторінки паспорта громадянина України;
- копії дипломів про вищу освіту (другий рівень разом з додатками), дипломів та атестатів про науковий ступінь та вчене звання;
- копії документів про підвищення кваліфікації, стажування тощо;
- список наукових публікацій, оформлений відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.);
- довідку про проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
- довідка про проходження флюорографічного огляду;
- характеристики, рекомендації тощо.

Університет житлом не забезпечує.

Заяви та документи приймаються Конкурсною комісією за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а (корпус 2, відділ роботи з персоналом, кімната 422-424 з 9.00 до 16.00 год.), протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення (до 08.11.2018 р.).

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за телефонами: (044) 481-38-37 та (044) 481-38-10 + внутрішній 827.

Документи, що не відповідають вимогам, прийматися до розгляду Конкурсною комісією не будуть.