Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (далі- ННІМП) та Центрального інституту післядипломної освіти (далі- ЦІПО):

професора кафедр: психології та особистісного розвитку ННІМП – 1 одиниця; публічного управління і проектного менеджменту ННІМП – 2,25 одиниць; відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО – 1 одиниця.

Вимоги до кандидатів на посади професора кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, ступінь вищої освіти магістр (спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук та вчене звання професора (доцента) або старшого наукового співробітника відповідно до профілю кафедри. Науково-педагогічний стаж – не менше 5 років.

доцента кафедр: економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП – 1 одиниця; психології та особистісного розвитку ННІМП – 1 одиниця; відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО – 1 одиниця; філософії і освіти дорослих – 1 одиниця; професійної і вищої освіти ЦІПО – 1 одиниця.

Вимоги до кандидатів на посади доцентів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата (доктора) наук відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;

Для участі в конкурсі необхідно надати:

  • заяву про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію;
  • ксерокопію першої та другої сторінки паспорта громадянина України;
  • копії дипломів про вищу освіту (другий рівень разом з додатками), дипломів та атестатів про науковий ступінь і вчене звання;
  • копії документів про підвищення кваліфікації, стажування тощо;
  • список наукових публікацій, оформлений відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.);
  • довідку про проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
  • довідка про проходження флюорографічного огляду;
  • інформацію щодо наявності вакцинації проти COVID – 19;
  • характеристики, рекомендації тощо.

Університет житлом не забезпечує.

Заяви та документи приймаються Конкурсною комісією за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а (корпус 2, відділ роботи з персоналом, кімната 422-423 з 9.00 до 16.00 год.), протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за телефонами: (044) 481-38-37 та (044) 481-38-10 + внутрішній 827.

Документи, що не відповідають вимогам, прийматися до розгляду Конкурсною комісією не будуть.