Оголошується конкурс на заміщення вакантних та тимчасово зайнятих посад Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»
оголошує конкурс на заміщення вакантних та тимчасово зайнятих посад


Навчально-наукового інституту менеджменту та психології:

- завідувача кафедри психології та особистісного розвитку
Вимоги до кандидата на посаду завідувача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, доктор наук, професор відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи ‑ не менше 5 років;

професора кафедри економіки, підприємництва та менеджменту – 1 одиниця.
Вимоги до кандидатів на посади професора кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, ступінь вищої освіти магістр (спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук та вчене звання професора (доцента) або старшого наукового співробітника відповідно до профілю кафедри. Науково-педагогічний стаж – не менше 5 років.

доцента кафедри психології та особистісного розвитку– 1,5 одиниці, педагогіки, управління та адміністрування – 2 посади по 0,25 одиниць, управління проектами та загальнофахових дисциплін – 1 одиниця.
Вимоги до кандидатів на посади доцентів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, ступінь вищої освіти магістр (спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання доцента або старшого наукового співробітника відповідно до профілю кафедри. Науково-педагогічний стаж – не менше 3 років;

- старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту – 1 одиниця.
Вимоги до кандидатів на посади старшого викладача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата наук або ступінь вищої освіти магістр (спеціаліст), що відповідає дисциплінам, які викладаються за профілем кафедри. Стаж наукової, науково-педагогічної роботи – не менше 2 років.

 

Для участі в конкурсі необхідно надати:

- заяву про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію;

- ксерокопію першої та другої сторінки паспорта громадянина України;

- копії дипломів про вищу освіту (другий рівень разом з додатками), дипломів та атестатів про науковий ступінь та вчене звання;

- копії документів про підвищення кваліфікації, стажування тощо;

- список наукових публікацій, оформлений відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.);

- довідку про проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;

- довідка про проходження флюорографічного огляду;

- характеристики, рекомендації тощо.

 

Університет житлом не забезпечує.

 

Заяви та документи приймаються Конкурсною комісією за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а (корпус 2, відділ роботи з персоналом, кімната 422-423 з 9.00 до 16.00 год.), протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за телефонами: (044) 481-38-37 та (044) 481-38-10 + внутрішній 827.

Документи, що не відповідають вимогам, прийматися до розгляду Конкурсною комісією не будуть.